RO: Dacă prima dată n-am mai reușit să vizităm Monterosso al Mare, unul dintre cele cinci sate care formează Cinque Terre, de data asta ne-am făcut mult mai bine temele. Iar revederea a fost mai mult decât plăcută!

Și cum un proverb spune că vorba multă, sărăcia omului, hai să nu o mai lungesc atât și să-ți spun ce să vizitezi în Cinque Terre și de ce sunt aceste sate atât de căutate de turiști.

EN: If the first time we didn’t manage to visit Monterosso al Mare, one of the five villages that form the Cinque Terre, this time, we did our homework much better. And the reunion was more than pleasant!

Let me not prolong it so much and tell you what to visit in Cinque Terre and why these villages are so sought after by tourists.

RO: Ce să vizitezi în Cinque Terre

La o oră distanță cu trenul de Genova se află unele dintre cele mai frumoase sate de pe Riviera Italiană: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola și Riomaggiore. Acestea sunt cunoscute și sub denumirea de Cinque Terre, adică „cinci pământuri”.

Iar dacă te vei încumeta să le descoperi, vei vedea că acestea au câteva caracteristici comune. Sunt înțesate de case viu colorate, au acces la mare și numeroase poteci înconjurate de verdeață pe care poți face hiking.

EN: What to visit in Cinque Terre

An hour away by train from Genoa are some of the most beautiful villages on the Italian Riviera: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, and Riomaggiore. They are also known as the Cinque Terre, meaning “five lands”.


And if you dare to discover them, you will see that they have some common characteristics: they are surrounded by brightly colored houses, they have access to the sea, and several paths surrounded by greenery on which you can hike.

RO: Monterosso al Mare

Prima dată când am vizitat Cinque Terre am ratat acest sat, și nu pentru că nu am fi știut de el, ci pentru că nu ne-a mai ajuns timpul ca să-l explorăm. De asta, ca să fim siguri că nu vom repeta greșelile de la vizita de acum zece ani, prima oprire pe care am făcut-o a fost aici, în Monterosso al Mare.

Monterosso este primul sat din Cinque Terre pe care îl întâlnești venind din Genova. Sau ultimul, în cazul în care vii din direcția La Spezia. Spre deosebire de celelalte patru sate din Cinque Terre (Vernazza, Corniglia, Manarola și Riomaggiore), Monterosso este puțin mai mare, din punct de vedere al numărului de locuitori (aproximativ 1.400), mai „accesibil” (nu este nevoie să cobori sau să urci scări ca să ajungi în sat de la gară) și are plaje cu nisip, multe dintre ele private.

Ca să străbați satul dintr-o parte în alta nu-ți trebuie decât câteva ore. Iar peisajul chiar te va fermeca, începând de la plajele cu umbrele de soare colorate, până la străduțele mici, ticsite cu buticuri unde se vând suveniruri de tot felul.

În Monterosso are loc în fiecare an, în a treia sâmbătă din luna mai, Festivalul Lămâii. Și asta pentru că Monterosso are o tradiție îndelungată în cultivarea lămâilor, ingredient care se regăsește în multe preparate, începând de la anșoa marinată în suc de lămâie până la faimosul limoncino.

EN: Monterosso al Mare

The first time we visited Cinque Terre we missed this village, and not because we didn’t know about it, but because we didn’t have enough time to explore it. That’s why, to make sure that we won’t repeat the mistakes of the visit ten years ago, the first stop we made was here, in Monterosso al Mare.

Monterosso is the first Cinque Terre village you meet coming from Genoa or the last if you come from the direction of La Spezia. Unlike the other four Cinque Terre villages (Vernazza, Corniglia, Manarola, and Riomaggiore), Monterosso is slightly larger in terms of population (about 1,400), more “accessible” (no need to climb stairs to get to the village from the train station), and it has sandy beaches, many of them private.

It only takes a few hours to cross the village from one side to the other. And the landscape will really charm you, starting from the beaches with colorful parasols, to the small streets lined with boutiques where all kinds of souvenirs are sold.

In Monterosso, the Lemon Festival takes place every year on the third Saturday of May. And that’s because Monterosso has a long tradition in the cultivation of lemons, an ingredient found in many dishes, starting from anchovies marinated in lemon juice to the famous limoncino.

RO: Vernazza

Satul este mic, înțesat de mici cafenele, și are o stradă principală pietruită (Via Roma) care leagă Piazza Marcon cu gara.

Acesta are și un mic port, fiind, de altfel, și singurul punct de debarcare de pe coasta Cinque Terre.

În Vernazza sunt două obiective interesante: Biserica Santa Margherita di Antiochia și Turnul Castelului Doria. Despre acesta din urmă se spune că a fost construit cu sute de ani în urmă pentru a proteja satul de pirați.

EN: Vernazza

The village is small, dotted with small cafes, and has a cobbled main street (Via Roma) that connects Piazza Marcon with the train station.

It also has a small port, making it the only disembarkation point on the Cinque Terre coast.

In Vernazza there are two interesting sights: the Church of Santa Margherita di Antiochia and the Doria Castle Tower. The latter is said to have been built hundreds of years ago to protect the village from pirates.

RO: Corniglia

Ca să vizitezi Corniglia, trebuie să te înarmezi cu răbdare și cu chef de a urca 382 de trepte. Căci satul e cocoțat pe stânci și singurul care se află la 100 de metri deasupra mării.

O fi Corniglia singurul sat mai dificil de explorat, dar priveliștea de care ai parte la finalul urcușului merită tot efortul depus!

EN: Corniglia

To visit Corniglia, you need to arm yourself with patience and the will to climb 382 steps. Because the village is perched on the rocks and the only one out of the five villages that is 100 meters above the sea.


Corniglia is the only difficult village to explore, but the view at the end of the climb is worth all the effort!

RO: Manarola

Dintre cele cinci sate, Manarola mi s-a părut cel mai colorat și mai animat.

Aici nu sunt plaje, dar cei mai curajoși (și poate inconștienți) stau la soare pe stâncile înguste din port. Ba chiar sar de pe acestea în apă. Satul are numeroase alei înguste și abrupte, care duc la mare, iar preferata mea este cea care duce spre restaurantul Nessun Dorma. De aici, satul se vede cel mai bine.

EN: Manarola

Of the five villages, Manarola seemed to me the most colorful and lively.

There are no beaches here, but the bravest (and perhaps unconscious) sunbathe on the narrow rocks in the harbor. They even jump off them into the water. The village has many narrow and steep lanes that lead to the sea, and my favorite is the one that leads to the Nessun Dorma restaurant. From here, the village is best seen.

RO: Riomaggiore

Ca și celelalte patru sate, și în Riomaggiore există o stradă principală înțesată de buticuri, la capătul căreia se află un mic port, străjuit de câteva clădiri colorate.

Riomaggiore este cunoscut și pentru Via dell’Amore, Aleea Îndrăgostiților, un traseu care duce la Manarola.

Tot de aici pornește și Via Beccara (1h), care este o drumeție destul de solicitantă din punct de vedere fizic.

În Riomaggiore poți vizita Biserica San Giovanni Battista, construită în 1340 în stil gotic, castelul Riomaggiore, construit în 1260, și Sanctuarul Madonna di Montenero.

EN: Riomaggiore

Like the other four villages, Riomaggiore also has a main street lined with boutiques, at the end of which is a small fisherman’s harbor guarded by a few colorful buildings.

Riomaggiore is also known for Via dell’Amore, the Alley of Lovers, a route that leads to Manarola.

Via Beccara also starts from here (1h), which is quite a physically demanding hike.

In Riomaggiore you can visit the Church of San Giovanni Battista, built in 1340 in Gothic style, the Riomaggiore Castle, built in 1260, and the Sanctuary of Madonna di Montenero

RO: De unde ai parte de cele mai frumoase priveliști în Cinque Terre

Dacă plănuiești să vizitezi Cinque Terre, îți recomand aceste locuri unde o să ai parte de niște peisaje wow:

 • Manarola: mergi pe drumul care duce spre restaurantul Nessun Dorma. Te poți opri sub singurul copac care se află acolo.
 • Riomaggiorre: îndreaptă-te spre mare. Acolo, dinspre stâncile care se găsesc la țărm, vei putea admira satul.
 • Monterosso al Mare: plimbă-te pe Via Fegina, situată chiar înainte de intrarea în tunelul îngust care leagă noua parte a satului de cea veche.
 • Corniglia: plimbă-te prin sat până când ajungi la grădinile terasate.
 • Vernazza: îndreaptă-te spre traseul cu drumeții spre Corniglia. Urcă puținele trepte de la intrare și vei ajunge în locul de unde poți vedea cât de frumos este și acest sat.
 • Nu uita să mă urmărești și pe Facebook și Instagram, unde postez destul de des.

EN: If you plan to visit Cinque Terre, I recommend these places where you will experience some wow landscapes:

 • Manarola: take the road that leads to the Nessun Dorma restaurant. You can stop under the only tree that is there.
 • Riomaggiorre: head for the sea. There, from the rocks on the shore, you will be able to admire the village.
 • Monterosso al Mare: walk along Via Fegina, located just before the entrance to the narrow tunnel that connects the new part of the village with the old.
 • Corniglia: walk through the village until you reach the terraced gardens.
 • Vernazza: head to the Corniglia hiking trail. Go up the few steps from the entrance and you will reach a place where you can see how beautiful this village is too.

Don’t forget to follow me on Facebook and Instagram too, where I post quite often.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *