RO: Dacă ajungi în Capitală sau dacă locuiești în cel mai mare oraș din țară, ai cu ce să-ți ocupi timpul. Bucureștiul nu duce lipsă de clădiri superbe, unele bine conservate, parcuri îngrijite și activități potrivite atât celor mici, cât și celor mari.

Astăzi însă mă voi opri asupra obiectivelor cu adevărat frumoase și interesante pe care le-am vizitat în București. Mai jos sunt recomandările mele, dar dacă mai știi și alte atracții, te rog să-mi scrii în comentarii.

EN: If you arrive in Bucharest or if you live in the largest city in the country, you have a lot of pastime activities you can do. Bucharest has gorgeous buildings, some well-preserved, well-kept parks and activities suitable for both young and old.

Today, however, I will focus on the really beautiful and interesting sights in Bucharest that I visited. Below are my recommendations, but if you know of other attractions, please let me know in the comments.

RO: Ateneul Român

Dacă nu ai vizitat încă cel mai cunoscut obiectiv turistic din București, sigur l-ai observat imprimat pe bancnota de 5 lei.

Ateneul Român este o sală de concerte și a fost construit între 1886 și 1888. Are aspectul unui templu, cu mai multe coloane și se află în Piața George Enescu. Se poate vizita, dar pentru asta trebuie să-ți faci rezervare din timp aici.

EN: Romanian Athenaeum

If you have not yet visited the most famous tourist attraction in Bucharest, you must have noticed it printed on the 5 lei banknote.

The Romanian Athenaeum is a concert hall and was built between 1886 and 1888. It has the appearance of a temple, with several columns, and is located in George Enescu Square. It can be visited, but for that you have to make a reservation in advance here.

RO: Muzeul Național de Artă

Rămânem tot pe Calea Victoriei și ne îndreptăm atenția spre Muzeul Național de Artă. Recunosc că i-am călcat pragul la mulți ani după ce m-am mutat în Capitală. Iar anul acesta l-am vizitat din nou și am descoperit câteva încăperi de-a dreptul interesante.


Înainte de toate, trebuie să știi că această clădire a fost locuită de-a lungul timpului de regii României. Din 1950 până în 1989 clădirea a funcționat ca Muzeu de Artă. După Revoluția din 1989 până în 2000, muzeul a fost închis pentru ample lucrări de reamenajare.

Muzeul este împărțit în: Galeria de Artă Europeană, Galeria de Artă Românească Modernă, Galeria de Artă Veche Românească și spațiile istorice din corpul central. Iar acestea din urmă mi s-au părut de-a dreptul impresionante.

Nu sunt multe încăperi deschise publicului, dar Sala Tronului, Scara Voievozilor și Sufrageria Regală sunt de ajuns ca să-ți faci o idee despre grandoarea acestui palat. Iar ghidul a fost tare drăguț când am mers să vizităm acest corp din Muzeul Național de Artă. Mi-a explicat unde să mă așez pe scări ca să admir din toate unghiurile tavanul minunat pictat.

EN: The National Museum of Art

We stay on Calea Victoriei and turn our attention to the National Art Museum. I admit that I entered through its doors many years after I moved to the Capital. And this year I visited it again and discovered some really interesting rooms.

First of all, you must know that this building was inhabited over time by the kings of Romania. From 1950 to 1989 the building functioned as an Art Museum. After the Revolution, from 1989 to 2000, the museum was closed for extensive renovation works.

The museum is divided into: the European Art Gallery, the Modern Romanian Art Gallery, the Old Romanian Art Gallery and the historical spaces in the central body. And the latter seemed downright impressive to me.

There are not many rooms open to the public, but the Throne Room, the Voivode’s Staircase and the Royal Dining Room are enough to give you an idea of the grandeur of this palace. And the guide was very nice when we went to visit this part in the National Art Museum. He explained to me where to sit on the stairs to admire the wonderful painted ceiling from all angles.

RO: Biserica Kretzulescu

La câțiva pași de Muzeul Național de Artă se află această biserică, cunoscută și sub grafica Biserica Crețulescu. A fost ridicată cu vreo 300 de ani în urmă și era înconjurată de case. A fost restaurată de mai multe ori de-a lungul vremii, iar în perioada comunistă a fost cât pe ce să fie dărâmată.

EN: Kretzulescu Church

A few steps from the National Art Museum is this church, also known as the Crețulescu Church. It was built about 300 years ago and was surrounded by houses. It has been restored several times over time, and during the communist period it was almost demolished.

RO: Casa Capșa

Eram studentă în București când am participat la o conferință de presă în cadrul căreia actorul Dorel Vișan își lansase cartea: „Căutător de destine: Puşa Roth în dialog cu Dorel Vişan”. Atunci am luat contact direct cu interiorul somptuos din Casa Capșa. Și ce mult mi-a plăcut!

Pe vremuri, aici își dădeau întâlnire personalitățile țării, dar și gazetarii și actorii. Tot de Capșa este legată și prăjitura „Joffre”. Cofetarul Grigore Capșa a creat în cinstea mareșalului Joseph Jacques Césaire Joffre acest desert, care a devenit cunoscut apoi în întreaga Europă.

EN: Casa Capșa

I was a student in Bucharest when I attended a press conference during which the actor Dorel Vișan had launched his book: “Destiny Seeker: Puşa Roth in dialogue with Dorel Vișan”. Then I made direct contact with the sumptuous interior of Casa Capșa. And how much I liked it!

In the old days, personalities of the time met here, as well as journalists and actors. The “Joffre” cake is also linked to Capșa. Confectioner Grigore Capșa created this dessert in honor of Marshal Joseph Jacques Césaire Joffre, which then became known throughout Europe.

RO: Palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie

Pe scurt, Palatul CEC a fost construit în 1900, iar astăzi aici se află CEC Bank. Nu se poate vizita, dar noi am avut ocazia să-i pășim pragul cu ocazia unui eveniment organizat acum mulți ani de #cronicaridigitali.

EN: Palace of the House of Deposits, Registrations and Economy

In short, the CEC Palace was built in 1900, and today it houses the CEC Bank. It cannot be visited, but we had the opportunity to step inside during an event organized many years ago by #chronicaridigitali.

RO: Muzeul Național de Istorie a României

Vizavi de Palatul CEC se află Muzeul Național de Istorie a României. Aici se găsește o copie la scară naturală a celebrului monument antic Columna lui Traian din Roma, dar și piese realizate din metale şi pietre preţioase aparţinând unor civilizaţii care au existat cândva pe teritoriul actual al ţării noastre.

EN: The National History Museum of Romania

Opposite the CEC Palace is the National History Museum of Romania. Here you can find a life-scale copy of the famous ancient monument Trajan’s Column in Rome, as well as pieces made of metals and precious stones belonging to civilizations that once existed on the current territory of our country.

RO: Biserica Mănăstirii Stavropoleos

Părăsim Muzeul Național de Istorie a României, facem dreapta pe prima străduță și ajungem pe strada Stavropoleos, unde ne oprim la Biserica Mănăstirii Stavropoleos. Ridicată cu mai bine de 300 de ani în urmă, din această mănăstire nu a mai rămas decât biserica. Alături de ea se mai găsește o clădire unde se află o sală de conferințe, obiecte de cult și o bibliotecă.

EN: Stavropoleos Monastery Church

We leave the National History Museum of Romania, turn right on the first street and reach Stavropoleos Street, where we stop at the Stavropoleos Monastery Church. Built more than 300 years ago, all that remains of this monastery is the church. Next to it there is a building where there is a conference hall, objects of worship and a library.


RO: Palatul Pinacotecii

La intersecția dintre străzile Lipscani, Smârdan și Stavropoleos se află Palatul Pinacotecii, cunoscut și ca Palatul Dacia-România. A avut mai mulți proprietari și mai multe întrebuințări de-a lungul vremii, iar din 2013 a intrat în posesia Primăriei Municipiului București. Se poate vizita doar în cadrul unor evenimente, precum Art Safari.

EN: The Pinacoteca Palace

At the intersection of Lipscani, Smârdan and Stavropoleos streets is the Pinacotecii Palace, also known as the Dacia-Romania Palace. It has had several owners and uses over time, and since 2013 it has come into the possession of Bucharest City Hall. It can only be visited during events such as Art Safari.

RO: Cărturești Carusel

Este o librărie pe șase niveluri, aflată într-o casă veche, dar renovată. Mai are și un bistro și un spațiu multimedia. Este considerată cea mai frumoasă librărie din România și adevărul este că își merită cu vârf și îndesat această titulatură.

EN: Cărturești Carusel

It is a six-level bookstore located in an old but renovated house. It also has a bistro and a multimedia space. It is considered the most beautiful bookstore in Romania and the truth is that it richly deserves this title.

RO: Pasajul Macca-Vilacrosse

Este un pasaj pietonal, care face legătura dintre strada Eugeniu Carada și Calea Victoriei, are forma unei potcoave prelungite și un acoperiș galben din sticlă. În interiorul pasajului se găsesc câteva restaurante și buticuri.

EN: Macca-Vilacrosse Passage

It is a pedestrian passage, which connects Eugeniu Carada street and Calea Victoriei, has the shape of an extended horseshoe and a yellow glass roof. A few restaurants and boutiques can be found inside the passage.

RO: Palatul Șuțu

Vizavi de clădirea Universității din București se află Palatul Șuțu, care găzduiește acum Muzeul Municipiului București. A fost ridicat între anii 1833-1835, în stil neogotic. Iar dacă vei avea curiozitatea să-i treci pragul, sunt sigură că vei fi impresionat de scara care se desface în două braţe și care se reflectă în oglinda imensă, despre care se spune că a fost adusă tocmai din Murano, insula din apropierea Veneției.

EN: Suțu Palace

Opposite the building of the University of Bucharest is the Șuțu Palace, which now houses the Museum of the Municipality of Bucharest. It was built between 1833-1835, in neo-Gothic style. And if you have the curiosity to enter, I’m sure you’ll be impressed by the staircase that unfolds into two arms and is reflected in the huge mirror, which is said to have been brought precisely from Murano, the island near Venice.

RO: Teatrul de vară Capitol

În spatele Cinema Clasic, deschis în 1912, se află Teatrul de vară Capitol, cunoscut și sub denumirea de Teatru de vară Alhambra. Din 2021, grădina Teatrului de Vară s-a redeschis parțial pentru public. Acum aici au loc, din când în când, concerte sau spectacole.

EN: Capitol Summer Theater

Behind the Cinema Clasic, opened in 1912, is the Capitol Summer Theatre, also known as the Alhambra Summer Theatre. From 2021, the garden of the Summer Theater partially reopened to the public. Now, from time to time, concerts or shows take place here.

RO: Grădina Cișmigiu

Istoria cele mai vechi grădini publice din Capitală începe în 1779, când, la ordinele domnitorului Țării Românești, Alexandru Ipsilanti, s-a construit prima cișmea din București. Abia în 1830, generalul Pavel Kiseleff a luat decizia de a transforma terenul într-o grădină publică. Pe lângă plimbările cu barca pe care le poți face pe lac, te mai poți plimba și prin Rotonda scriitorilor, unde sunt expuse busturile unor scriitori români, precum Mihai Eminescu, Ion Creangă, Alexandru Vlahuță și Vasile Alecsandri.

EN: Cișmigiu Garden

The history of the oldest public garden in the Capital begins in 1779, when, on the orders of the ruler of Wallachia, Alexandru Ipsilanti, the first cismea in Bucharest was built. Only in 1830, General Pavel Kiseleff made the decision to turn the land into a public garden. In addition to the boat rides you can take on the lake, you can also walk through the Writers’ Rotunda, where the busts of some Romanian writers are exhibited, such as Mihai Eminescu, Ion Creangă, Alexandru Vlahuță and Vasile Alecsandri.

RO: Palatul Kretzulescu

Se află lângă Parcul Cișmigiu, în partea dinspre strada Știrbei Vodă. Palatul a aparținut Elenei Kretzulescu (1857-1930), care l-a vândut Primăriei Capitalei în 1927. Aici se află acum Ministerul Educației și nu se poate vizita.

EN: Kretzulescu Palace

It is located near Cișmigiu Park, on the side facing Știrbei Vodă Street. The palace belonged to Elena Kretzulescu (1857-1930), who sold it to the City Hall of the Capital in 1927. The Ministry of Education is now located here and cannot be visited.

RO: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Acestea este cel mai mare muzeu de istorie naturală din România, iar acesta poartă numele doctorului Grigore Antipa, director în perioada 1893 – 1944. În prezent, în muzeu se găsesc peste două milioane de piese, grupate în diferite colecții zoologice, paleontologice, de minerale, roci și etnografice. Iar piesa centrală o reprezintă scheletul de Deinotherium gigantissimum, care se regăsește la parterul muzeului.

Muzeul a trecut printr-un amplu proces de reorganizare acum câțiva ani. Are o peșteră artificială, iar turiștii pot accesa informații despre exponate cu ajutorul monitoarelor, butoanele interactive și ecranelor tactile care se regăsesc în muzeu.

Muzeul se poate vizita contra cost, iar biletele se pot achiziționa și online, de aici.

EN: “Grigore Antipa” National Museum of Natural History

This is the largest natural history museum in Romania, and it bears the name of Dr. Grigore Antipa, director between 1893 and 1944. Currently, the museum houses over two million pieces, grouped in different zoological, paleontological, mineral collections , rocks and ethnographic. And the central piece is the skeleton of Deinotherium gigantissimum, which can be found on the ground floor of the museum.

The museum went through an extensive reorganization process a few years ago. It has an artificial cave, and tourists can access information about the exhibits using the monitors, interactive buttons and touch screens found in the museum.

The museum can be visited for a fee, and tickets can also be purchased online, here.

RO: Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi

Acest muzeu, deschis în 2003, cuprinde obiecte donate de soții Năstase. Este vorba despre peste 1.000 de hărți ale regiunilor locuite de români și de strămoșii lor, cât și hărți ale continentelor, hărți astronomice și planuri de oraș.

Muzeul se află într-o superbă clădire construită în anii 1920. Aceasta are plafoane decorate cu reprezentări inspirate din mitologie și hărți astronomice, iar pe vitralii se află reprezentări heraldice și cartografice.

Accesul în muzeu se face contracost, iar detalii despre tarife găsești aici.

EN: National Museum of Old Maps and Books

This museum, opened in 2003, includes objects donated by the Năstase couple. It houses more than 1,000 maps of the regions inhabited by Romanians and their ancestors, as well as maps of the continents, astronomical maps and, city plans.

The museum is housed in a magnificent building built in the 1920s. It has ceilings decorated with depictions inspired by mythology and astronomical maps, and the stained glass windows feature heraldic and cartographic depictions.

Access to the museum is paid, and you can find details about the rates here.

RO: Arcul de Triumf

Dacă nu ai avut ocazia să-l vezi în realitate, cu siguranță l-ai observat în transmisiunile care au loc an de an cu ocazia Zilei Naționale. Are o înălțime de 27 de metri și formă paralelipipedică. Inițial a fost construit din lemn, pentru a comemora victoria românilor în Primul Război Mondial. Abia în 1932 s-a luat hotărârea ca Arcul de Triumf să se îmbrace în calcar, marmură de Rușchița și mozaic.

Arcul se poate vizita gratuit pe perioada verii, fiind deschis publicului în fiecare weekend.

EN: Arch of Triumph

If you haven’t had the chance to see it in real life, you’ve certainly noticed it in the broadcasts that take place every year on the National Day. It has a height of 27 meters and a parallelepipedal shape. It was originally built of wood, to commemorate the victory of the Romanians in the First World War. It was only in 1932 that the decision was made to dress the Arc de Triomphe in limestone, Rușchița marble, and mosaic.

The arch can be visited for free during the summer, being open to the public every weekend.

RO: Parcul Herăstrău (Parcul Regele Mihai I al României)

Este cel mai mare parc din București, ale cărui alei cu sălcii, plopi, arțari, frasini și tei înconjoară lacul cu același nume. Pe lac se pot face plimbări cu vaporașe, bărci și hidrobiciclete sau pescuit sportiv. În parc se găsesc și frumoasa Grădină Japoneză, cu cireși japonezi, Insula Trandafirilor, dar și Roaba de cultură, un loc unde se țin tot felul de activități culturale în aer liber, precum lecturi, concerte, proiecții de filme sau ateliere creative.

EN: Herăstrău Park (King Michael I Park of Romania)

It is the largest park in Bucharest, whose alleys with willows, poplars, asters, ash trees and lindens surround the lake of the same name. On the lake you can go on boats and pedal boats, or go sport fishing. In the park you can also find the beautiful Japanese Garden, with Japanese cherry trees, the Island of Roses, but also the Wheel of Culture (Roaba de Cultură), a place where all kinds of cultural activities are held in the air, such as readings, concerts, film screenings or creative workshops.

RO: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Inaugurat în 1936, în prezența regelui Carol al II-lea al României, muzeul este construit din case din toate zonele țării, dezasamblate, bucată cu bucată, iar apoi transportate cu trenul, căruța sau cu barca, unde au fost „remontate”. Muzeul este împărțit pe sectoare, iar fiecărui sector îi sunt atribuite case dintr-o anumită regiune a țării.

Accesul în muzeu se poate face fie prin Parcul Herăstrău, prin poarta Miorița, care se găsește în zona debarcaderului, fie prin poarta Transilvania, care se află în zona Arcului de Triumf.

EN: National Museum of the “Dimitrie Gusti” Village

Inaugurated in 1936, in the presence of King Carol II of Romania, the museum is built from houses from all areas of the country, disassembled, piece by piece, and then transported by train, cart or boat, where they were “reassembled”. The museum is divided into sectors, and each sector is assigned houses from a certain region of the country.

Access to the museum can be done either through the Herăstrău Park, through the Miorița gate, which is located in the area of the pier, or through the Transilvania gate, which is located in the area of the Arc de Triomphe.

RO: Casa Ceaușescu (Palatul Primăverii)

Este casa în care au locuit Nicolae şi Elena Ceauşescu și copiii acestora, Nicu, Zoia şi Valentin. Se poate vizita contracost și după o rezervare în prealabil. Casa este foarte spațioasă, luxoasă și cu multe ornamente din lemn de stejar, paltin, cireș și nuc, printre altele.

Aici se pot vedea și tablouri ale unor pictori români, cum ar fi Octav Băncilă și Camil Ressu, dar și perdele făcute la Pașcani sau încălțăminte Guban, întrucât, așa cum ne-a zis ghidul, soții Ceaușescu au fost naționaliști.

În casă se mai găsește și o piscină imensă, o grădină interioară, saune, dar și garderoba Elenei Ceaușescu, care ocupă mai multe camere.

Iar despre celebra baie comună a soților Ceaușescu, despre care se spune că ar fi placată cu aur, ghidul ne-a dat asigurări că în casă se găsesc doar câteva grame de aur.

La finalul turului, te poți plimba și în grădina din exteriorul casei, unde ai ocazia să dai nas în nas cu descendenți ai păunilor familiei Ceaușescu din anii `80.

EN: Ceaușescu House (Spring Palace)

It is the house where Nicolae and Elena Ceauşescu and their children, Nicu, Zoia and Valentin, lived. It can be visited for a fee and after a prior reservation. The house is very spacious, luxurious and with many wood trims of oak, palin, cherry, and walnut, among others.

Here you can also see paintings by Romanian painters, such as Octav Băncilă and Camil Ressu, but also curtains made in Pașcani or Guban shoes, since, as the guide told us, the Ceaușescus were nationalists.

The house also has a huge swimming pool, an interior garden, saunas, and Elena Ceaușescu’s wardrobe, which occupies several rooms.

And about the famous common bathroom of the Ceaușescus, which is said to be plated with gold, the guide assured us that there are only a few grams of gold in the house.

At the end of the tour, you can also walk in the garden outside the house, where you have the opportunity to come face to face with descendants of the Ceaușescu family’s peacocks from the 80s.

RO: Palatul Parlamentului (Casa Poporului)

La capătul Bulevardului Unirii se află Piața Constituției, o piață semicirculară, față în față cu a doua cea mai mare clădire din lume: Palatul Parlamentului. Cunoscut până în 1989 sub denumirea de Casa Poporului, pentru construirea acestei clădiri au fost demolați peste 7 km2 din vechiul centru al Capitalei și au fost relocați peste 40.000 de oameni din această zonă. Palatul Parlamentului are peste 1.000 de încăperi, iar aici se află acum și Camera Deputaților și Senatul României.

Câteva încăperi sunt deschise pentru public, iar pentru vizitare este necesară rezervarea în avans. Detalii se găsesc aici.

EN: Palace of the Parliament (House of the People)

At the end of Unirii Boulevard is Piața Constituției, a semicircular square, facing the second largest building in the world: the Palace of the Parliament. Known until 1989 as the House of the People, for the construction of this building more than 7 km2 of the old center of the Capital were demolished and more than 40,000 people were relocated from this area. The Palace of the Parliament has over 1,000 rooms, and the Chamber of Deputies and the Senate of Romania are also located here.

A few rooms are open to the public, and advance booking is required to visit. Details can be found here.

RO: Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC)

În aripa vestică a Palatului Parlamentului se află Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC).Recunosc că l-am vizitat cu ocazia expoziției ”Nor Negru” al lui Carlos Amorales. Altfel, muzeul nu mi s-a părut extraordinar. Tot aici este expus și un pește din sticlă, din acela de care aveam cu toții acasă când eram copii.

EN: National Museum of Contemporary Art (MNAC)

In the western wing of the Parliament Palace is the National Museum of Contemporary Art (MNAC). I admit that I visited it on the occasion of the “Black Cloud” exhibition by Carlos Amorales. Otherwise, I didn’t find the museum extraordinary. Also on display here is a glass fish, like the one we all had at home when we were children.

RO: Parcul Natural Văcărești

Poate părea greu de crezut, dar în aglomerata Capitală s-a format singurul parc natural urban din țară. Acesta este Parcul Natural Văcărești. Inițial, aici s-a dorit amenajarea Lacului Văcărești, dar lucrările au fost abandonate, așa că zona a început să fie ușor ușor populată cu anumite specii de animale și plante.

EN: Văcărești Natural Park

It may seem hard to believe, but the only urban natural park in the country was formed in the crowded Capital. This is the Văcărești Natural Park. Initially, the development of Văcărești Lake was wanted here, but the works were abandoned, so the area began to be lightly populated with certain species of animals and plants.

RO: Muzeul Simțurilor

În Afi Palace Cotroceni se află un muzeu dedicat simțurilor. Muzeul mi-a amintit mult de Curious Corner of Chamarel din Maurițius, însă este mult mai mic. Muzeul Simțurilor are câteva încăperi unde domină iluziile optice. A fost interesant să ne plimbăm prin camera cu oglinzi, să testez patul cu peste 2.000 de cuie sau să ne fotografiem la peretele cu aripi imense. Totuși, prețul mi se pare destul de ridicat pentru cât oferă.

EN: Museum of the Senses

In Afi Palace Cotroceni there is a museum dedicated to the senses. The museum reminded me a lot of the Curious Corner of Chamarel in Mauritius, but it is much smaller. The Museum of the Senses has several rooms where optical illusions dominate. It was interesting to walk around the room with mirrors, to test the bed with more than 2,000 nails or to take pictures at the wall with huge wings. However, the price seems quite high for what it offers.

RO: Grădina Botanică “Dimitrie Brândză”

Peste drum de Palatul Cotroceni se află Grădina Botanică “Dimitrie Brândză”. Înființată în 1860, aceasta a aparținut de-a lungul vremii atât Primăriei Municipiului București, cât și Universităţii din Bucureşti. În prezent, Grădina Botanică cuprinde colecţii de plante vii în scopurile cercetării ştiinţifice.

“Dimitrie Brândză” Botanical Garden

Across the street from the Cotroceni Palace is the “Dimitrie Brândză” Botanical Garden. Established in 1860, it belonged over time to both the Bucharest City Hall and the University of Bucharest. Currently, the Botanical Garden contains collections of living plants for the purposes of scientific research.

RO: Muzeul Național „George Enescu”

Aflat într-una dintre cele mai frumoase clădiri din București, Palatul Cantacuzino, Muzeul Național „George Enescu” este înțesat cu fotografii, manuscrise, documente decoraţii, desene, busturi, instrumente muzicale ale marelui compozitor român.

EN: “George Enescu” National Museum

Located in one of the most beautiful buildings in Bucharest, the Cantacuzino Palace, the “George Enescu” National Museum is filled with photographs, manuscripts, documents, decorations, drawings, busts, musical instruments of the great Romanian composer.

RO: Muzeul de Artă Veche Apuseană “Dumitru Furnica Minovici”

Clădirea în care se află Muzeul de Artă Veche Apuseană “Dumitru Furnica Minovici”a fost construită între 1941-1942. Aici se găsesc piese de mobilier din secolele XV-XIX, cărți vechi, tapițerii și tot felul de picturi.

Nu uita să mă urmărești și pe Facebook și Instagram, unde postez destul de des.

EN: Museum of Old Western Art “Dumitru Furnica Minovici”

The building in which the “Dumitru Furnica Minovici” Museum of Old Western Art is located was built between 1941-1942. Here you can find pieces of furniture from the XV-XIX centuries, old books, tapestries, and all kinds of paintings.

Don’t forget to follow me on Facebook and Instagram too, where I post quite often.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *