RO: Am trecut de multe ori prin Oradea în drum spre Austria sau Budapesta. Dar niciodată nu am avut timp să ne oprim și să ne plimbăm prin acest oraș despre care am auzit atât de multe lucruri minunate.
Așa că am profitat de vacanța școlară a copiilor, ne-am urcat în mașină și am pornit spre orașul de pe Crișul Repede. Am stat două zile și acestea sunt locurile care ne-au plăcut și pe care vi le recomandăm.

EN: We passed through Oradea many times on our way to Austria or Budapest. But we never had time to stop and walk around this city, about which we have heard so many wonderful things. So we took advantage of the children’s school vacation, got into the car and started driving toward the city on the Crișul Repede river. We stayed for two days and these are the places we liked and which we recommend.

 

Care este legătura dintre stilul Art Nouveau și minunatele clădiri din Oradea?

Înainte de toate, simt nevoia de a face o mai lungă paranteză. În Oradea sunt câteva clădiri de o frumusețe deosebită. Ce au acestea în comun: sunt construite în stilul Art Nouveau.

Art Nouveau este un stil artistic care se remarcă prin linii șerpuitoare și asimetrice. Acestea nu sunt doar simple linii trasate, ci iau forma tulpinilor și mugurilor de flori sau a aripilor de insecte, printre altele. O altă caracteristică a acestui stil, utilizat cu precădere în arhitectură și design interior, este folosirea unor materiale moderne, în special fier, sticlă, ceramică smălțuită și colorată și beton, cu scopul de a obține niște forme neobișnuite.
Numele de „Art Nouveau“ provine de la un magazin din Paris, Maison de l’Art Nouveau, unde obișnuiau să se vândă obiecte de artă realizate în noul stil.

EN: What is the connection between the Art Nouveau style and the wonderful buildings in Oradea?

First of all, I feel the need to make a longer parenthesis. In Oradea there are several buildings of great beauty. What they have in common: they are built in the Art Nouveau style. Art Nouveau is an artistic style, which stands out for its winding and asymmetrical lines. These are not just simple drawn lines, but take the form of flower stems and buds or insect wings, among others.

Another characteristic of this style, used mainly in architecture and interior design, is the use of modern materials, especially iron, glass, glazed and colored ceramics and concrete, with the aim of obtaining unusual shapes. The name “Art Nouveau” comes from a store in Paris, Maison de l’Art Nouveau, where art objects made in the new style used to be sold.

RO: Complexul Baroc

Este numit așa pentru că este un complex arhitectural în stil Baroc. Complexul Episcopiei Romano-Catolice, căci despre el este vorba, este format dintr-un palat, Catedrala Romano-Catolică și Șirul Canonicilor.


Palatul Episcopiei Romano-Catolice (1762-1777), construit după planurile unui arhitect austriac, seamănă izbitor cu Palatul Belvedere din Viena, pe care ți-l recomandăm să-l vizitezi dacă nu ai făcut-o deja. De fapt, asta s-a și dorit. Să existe o copie fidelă a acestui palat din Capitala Austriei, dar la o scară mult mai mică. Se spune că Palatul are 100 de camere și 365 de ferestre, câte una pentru fiecare zi a anului.

Catedrala Romano-Catolică a fost construită între 1752 și 1780 și este considerată monument istoric. În 1991, Papa Ioan Paul al II-lea i-a acordat rangul de basilica minor. Pe lângă altarul principal, construit din marmură de Cararra, în catedrală se mai găsesc câteva altare laterale, unde se află picturi vechi de sute de ani (1778 – 1780).  În biserică se mai găsesc și moaștele Sfântului Ladislau și mormântul unde este îngropat Ștefan al II-lea al Ungariei.

Șirul Canonicilor este un complex arhitectural format din 10 clădiri înșiruite. Acestea sunt unite printr-un coridor foarte lung, care are 57 de arcade.
În Complexul Baroc există și o grădină amenajată în stil englezesc. două statui importante: statuia de bronz a episcopului Szaniszló Ferenc (1850–1868) și statuia Sf. Ladislau și un loc de joacă foarte frumos pentru copii.

EN: Baroque complex

It is named so because it is an architectural complex in the Baroque style. The complex of the Roman-Catholic Episcopate, as it is about it, consists of a palace, the Roman-Catholic Cathedral, and the Row of Canons.

The Roman Catholic Episcopal Palace (1762-1777), built to the plans of an Austrian architect, bears a striking resemblance to the Belvedere Palace in Vienna, which we recommend you visit if you haven’t already. In fact, that’s what he wanted. Let there be a faithful copy of this palace in the Capital of Austria, but on a much smaller scale.

The Palace is said to have 100 rooms and 365 windows, one for each day of the year. The Roman Catholic Cathedral was built between 1752 and 1780 and is considered a historical monument. In 1991, Pope John Paul II granted it the rank of minor basilica.
In addition to the main altar, built of Cararra marble, there are several side altars in the cathedral, where there are hundreds of years old paintings (1778 – 1780). The church also houses the relics of Saint Ladislaus and the tomb where Stephen II of Hungary is buried.

Şirul Canonicilor is an architectural complex consisting of 10 buildings in a row. They are joined by a very long corridor, which has 57 arches.
In the Baroque Complex there is also a garden laid out in the English style. two important statues: the bronze statue of Bishop Szaniszló Ferenc (1850–1868) and the statue of St. Ladislaus and a very nice playground for children.

RO: Calea Republicii

Este strada care face legătura dintre gară și centrul orașului. O mare parte dintre palatele de tip Art Nouveau se regăsesc răsfirate aici: Palatul Rimanóczy Kálmán-senior, Palatul Stern, Palatul Apollo, Palatul Moskovits Miksa.

EN: Calea Republicii

It is the street that connects the train station and the city center. Most of the Art Nouveau palaces can be found here: Rimanóczy Kálmán-senior Palace, Stern Palace, Apollo Palace, Moskovits Miksa Palace.

RO: Palatul Stern

Acest palat i-a aparținut inginerului chimist Stern Miklós și s-a făcut tot după schițele arhitectului Rimanóczy Kálmán junior, ajutat și de Rendes Vilmos. La o privire fugitivă, când privești palatul ai impresia că este vorba doar de o singură clădire. Dar de fapt este vorba despre două. Și acest palat are un parter înalt, potrivit pentru spații comerciale, iar apartamentele sunt mai mult decât generoase, având între două şi șapte camere. Ce are acest palat atât de special? Ei bine, pe lângă grandoarea edificiului, are faţade decorate cu motive florale preluate din arta populară.

EN: Stern Palace

This palace belonged to the chemical engineer Stern Miklós and was likewise made according to the sketches of the architect Rimanóczy Kálmán junior, who was assisted by Rendes Vilmos. At first glance, when you look at the palace you get the impression that it is only one building. But actually there are two.

This palace, too has a high ground floor, suitable for commercial spaces, and the apartments are more than generous, having between two and seven rooms. What is so special about this palace? Well, in addition to the grandeur of the edifice, it has facades decorated with floral motifs taken from folk art.

RO: Palatul Rimanóczy Kálmán-senior

Construit de Kálmán Rimanóczy senior și proiectat de fiul acestuia, arhitectul Kálmán Rimanóczy junior, palatul, care îi poartă numele, seamănă, ce-i drept, la o scară mult mai mică cu palatul venețian Cá d’Oro (Casa de Aur) din Veneția. Fațadele exterioare se remarcă prin elemente gotice. Are un parter înalt, tot în scopul de a fi dat spre închiriere, și apartamente cu ferestre ondulate și două frontoane în arc semicircular pe fațada principală.

EN: Rimanóczy Kálmán-senior Palace

Built by Kálmán Rimanóczy senior and designed by his son, the architect Kálmán Rimanóczy junior, the palace that bears his name resembles, admittedly on a much smaller scale, the Venetian palace Cá d’Oro (Golden House) in Venice.
The exterior facades are notable for their Gothic elements. It has a high ground floor, also intended to be let, flats with curved windows and two gables in a semicircular arch on the main facade.

RO: Grupul Statuar Interactiv „Holnaposok” (“Cei de mâine”)

Grupul Statuar îi înfățișează pe Ady Endre, Dutka Akos, Juhasz Gyula şi Emod Tamas. Cei patru poeţi au făcut parte din gruparea literară „Holnaposok”, constituită la Oradea la începutul secolului al XX-lea.

EN: Interactive Statuary Group “Holnaposok” (“Those of Tomorrow”)

The Statuar Group features Ady Endre, Dutka Akos, Juhasz Gyula and Emod Tamas. The four poets were part of the “Holnaposok” literary group, established in Oradea at the beginning of the 20th century.

RO: Casa Poynar

Vizavi de hotelul Rimanóczy se află casa Poynar, reabilitată de arhitectul Ferenc Sztarill în 1907. Casa este formată din parter, mezanin și două etaje, iar fațadele acesteia sunt împodobite cu flori de diferite dimensiuni.

EN: Poynar House

Opposite the Rimanóczy Hotel is the Poynar House, rehabilitated by the architect Ferenc Sztarill in 1907. The house consists of a ground floor, a mezzanine and two floors, and its facades are decorated with flowers of various sizes.


RO: Casa Darvas – La Roche

A fost construită între anii 1909 şi 1912 de către fraţii László şi József Vágó în stil Art Nouveau. Pe fațadă se pot observa butoni decorativi din ceramică de Zsolnay de culoare verzui-albastră.

Balconul este decorat cu conuri de pin, inimi şi spiralele vegetale, iar vitraliile decorează atât faţadele, cât şi încăperile principale.
De cum îi treci pragul, te întâmpină în hol o fântână decorată cu elemente geometrice din ceramică de Zsolnay. Dormitorul este mobilat în stil neo-rococo, cu piese din lemn de paltin vopsit alb, iar în bucătărie poți să vezi o sobă de gătit cu plăci de faianţă şi plită tuci.

EN:  Darvas House – La Roche

It was built between 1909 and 1912 by the brothers László and József Vágó in Art Nouveau style. On the facade you can see decorative knobs made of greenish-blue Zsolnay ceramics. The balcony is decorated with pine cones, hearts and vegetable spirals, and stained glass windows decorate both the facades and the main rooms. As you cross its threshold, you are greeted in the hall by a fountain decorated with Zsolnay geometric ceramic elements. The bedroom is furnished in neo-rococo style, with pieces of paltin wood painted white, and in the kitchen you can see a cooking stove with tiles and tuci stove.

RO: Piața Unirii

Dacă stai să cauți Oradea pe Google, primele imagini vor ilustra Piața Unirii, care a fost reabilitată în 2015. Aici se află unele dintre cele mai importante clădiri ale orașului de pe Crișul Repede: Primăria Oradiei, Palatul Episcopal Greco-Catolic, Palatul Vulturul Negru și Palatul Moskovits Adolf și fiii.

EN: Union square

If you search for Oradea on Google, the first images will show the Union Square, which was rehabilitated in 2015. Here are some of the most important buildings of the city on the Crișul Repede: Oradea City Hall, the Greek-Catholic Episcopal Palace, the Vulturul Negru Palace, and the Moskovits Adolf and Sons Palace.

RO: Turnul Primăriei

Măsoară 50 de metri în înălțime și are 250 de trepte! Așa că dacă plănuiești să urci în el, înarmează-te cu energie și răbdare. Turnul are patru nivele, iar trei dintre ele oferă panorame asupra orașului. La primul nivel se află mecanismul orologiului care cântă la ore fixe „Marşul lui Iancu”.

Ce este atât de interesant la acesta? A supravieţuit celor Două Războaie Mondiale, iar pe cadranul ceasului se pot vedea şi azi urme de gloanţe din timpul războiului din 1944. La nivelul al doilea, ai parte de prima panoramă. În 1904 de aici se anunțau incendiile din oraș. În funcție de zona unde se declanșa incendiul, se auzea un clopot și se arbora un drapel roşu care indica direcţia în care a izbucnit incendiul. La nivelul al treilea al turnului se pot observa mai multe ciocane uriaşe care bat de trei ori din 15 în 15 minute. Dacă ai ajuns la ultimul nivel, hei bine, de aici poți să privești printr-un telescop obiectivele turistice din zona centrală a oraşului.

EN: The Town Hall Tower

It measures 50 meters in height and has 250 steps! So if you plan to climb it, arm yourself with energy and patience. The tower has four levels, and three of them offer panoramic views of the city.

On the first level is the clock mechanism, which plays “Iancu’s March” at fixed times. What is so interesting about it? It survived the Two World Wars and traces of bullets from the 1944 war can still be seen on the clock face. On the second level, you have the first panorama. In 1904, fires in the city were announced from here.

Depending on the area where the fire broke out, a bell was sounded and a red flag was flown indicating the direction in which the fire broke out. On the third level of the tower, several giant hammers can be seen, which strike three times every 15 minutes. If you have reached the last level, very good! Here you can look through a telescope at the tourist attractions in the central area of ​​the city.

RO: Palatul Episcopal Greco-Catolic

Este unul dintre cele mai frumoase palate cu care se mândrește Oradea. La o primă vedere, ai impresia că vezi un palat despre care citești în basme. Deși și acesta a fost construit după planurile celebrului arhitect Rimanóczy Kálmán jr., spre deosebire de celelalte construcții ale acestuia realizate în stilul Art Nouveau, la Palatul Episcopal Greco-Catolic se îmbină armonios mai multe stiluri: romanic, rococo, baroc și Art Nouveau.

Palatul Episcopal Greco-Catolic a fost acum multă vreme școală populară. În prezent, se află în curs de reabilitare și se poate vizita doar la anumite evenimente.

EN: The Greek-Catholic Episcopal Palace

It is one of the most beautiful palaces that Oradea is proud of. At first glance, you have the impression that you are seeing a palace that you read about in fairy tales. Although it was also built according to the plans of the famous architect Rimanóczy Kálmán jr., unlike his other constructions made in the Art Nouveau style, the Greek-Catholic Episcopal Palace harmoniously combines several styles: Romanesque, Rococo, Baroque, and Art Nouveau.

The Greek Catholic Episcopal Palace has long been a popular school. It is currently undergoing rehabilitation and can only be visited at certain events.

RO: Palatul Moskovits Miksa

Palatul este o construcție în stil Art Nouveau. Cel care și-a dorit o astfel de construcție a fost inginerul Moskovits Miksa, care a și locuit aici. Palatul a fost construit după schițele arhitectului Rimanóczy Kálmán Jr., între anii 1904-1905. Palatul se află la intersecția a trei străzi, între alte două clădiri de o mare importanță istorică: Palatul Apollo și Palatul Stern.

Are un parter înalt și două etaje minunat decorate. Se spune despre culoarea clădirii că a fost aleasă pentru că proprietarul avea o fabrică de spirt. Pe balcon se găsesc două simboluri masonice: roata zimțată și compasul.

Nici nu știu ce mi-a plăcut mai mult aici: culoarea edificiului, detaliile bogate de pe fațadă sau elementele unduitoare. Cert este că merită din plin toată atenția ta dacă te afli în Oradea.

EN: Moskovits Miksa Palace

The palace is a construction in Art Nouveau style. The one who wanted such a construction was the engineer Moskovits Miksa, who also lived here.
The palace was built according to the sketches of the architect Rimanóczy Kálmán Jr., between 1904-1905. The palace is located at the intersection of three streets, between two other buildings of great historical importance: the Apollo Palace and the Stern Palace.

It has a high ground floor and two beautifully decorated floors. It is said that the color of the building was chosen because the owner had a distillery.
On the balcony are two Masonic symbols: the cogwheel and the compass. I don’t even know what I liked more here: the color of the edifice, the rich details on the facade or the undulating elements. What is certain is that it fully deserves all your attention if you are in Oradea.

 

RO: Palatul Vulturul Negru

Pe la 1714, aici se afla un han, Hanul Arborele Verde, unde se țineau baluri, întruniri, spectacolele de teatru sau evenimente politice. O sută de ani mai târziu, a fost extins, iar din 1835 a devenit un hotel important din oraș. Hotelul a trecut apoi printr-un amplu proces de reabilitare.

În 1909 a avut loc marea deschidere a hotelului. Palatul are forma literei “Y” cu trei intrări dominate de câte un vultur. Între cele două clădiri se află un pasaj superb cu un vitraliu cu un vultur negru, care a devenit emblema ansamblului. Pasajul a fost construit după celebra galerie Vittorio Emanuele din Milano.

EN: Black Eagle Palace

Around 1714, there was an inn here, the Green Tree Inn, where balls, meetings, theater performances, or political events were held. A hundred years later, it was expanded, and from 1835 it became an important hotel in the city. The hotel then went through an extensive rehabilitation process. In 1909, the grand opening of the hotel took place. The palace has the shape of the letter “Y” with three entrances dominated by an eagle.

Between the two buildings is a magnificent passage with a stained glass window with a black eagle, which has become the emblem of the ensemble. The passage was built after the famous Vittorio Emanuele gallery in Milan.

În poze port o frumoasă rochie de la Bonprix.

RO: Magazinul de sticlărie Deutsch K.I.

Așa cum probabil te aștepți dragă cititorului, și această clădire este un frumos exemplu al stilului Art Nouveau. Aici se vindeau articole de sticlă produse de familia Deutsch la fabrica acestora din Pădurea Neagră. Fațada clădirii s-a păstrat aproape intactă, în ciuda trecerii vremii.

EN: Glassware shop Deutsch K.I.

As you probably expect dear reader, this building is also a beautiful example of the Art Nouveau style. Glass items produced by the Deutsch family at their factory in the Black Forest were sold here. The facade of the building has remained almost intact, despite the passage of time.

RO: Sinagoga Neologă Sion

Este un monument istoric construit în anul 1878 de evreii reformişti după ce s-au separat de comunitatea evreiască ortodoxă. Sinagoga este a treia ca mărime din Europa și poate adăposti până la 1.000 de persoane. Aceasta are un design modern, o cupolă foarte amplă și ferestre foarte înalte. Decorată cu ornamente geometrice, n-ai cum să nu observi Steaua lui David sau rozeta cu opt colţuri.

EN: Zion Neolog Synagogue

It is a historical monument built in 1878 by the Reform Jews after they separated from the Orthodox Jewish community. The synagogue is the third largest in Europe and can accommodate up to 1,000 people. It has a modern design, a very wide dome, and very high windows. Decorated with geometric ornaments, you can’t help but notice the Star of David or the eight-pointed rosette.

RO: Cetatea Oradea

Simbol al orașului de pe Crișul Repede, Cetatea din Oradea are forma unei stele cu cinci laturi, iar la baza construcției sale stă o legendă. Se spune că Fecioara Maria i-a apărut în vis regelui Ladislau I al Ungariei și i-a spus să ridice aici o biserică. Ceea ce a și făcut. Iar rămășițele sale se află chiar în acest locaș de cult.

Cetatea are cinci bastioane: Bastionul Aurit, Bethlen, Ciunt, Crăișorul și Bastionul Roșu, iar de-a lungul timpului a trecut prin mai multe asedii. A fost restaurată în 2005, iar acum aici se țin tot felul de evenimente culturale.

Nu uita să mă urmărești și pe Facebook și Instagram, unde postez destul de des.

EN: Oradea Citadel

Symbol of the city on Crișul Repede, the Citadel of Oradea has the shape of a five-sided star, and there is a legend behind its construction. It is said that the Virgin Mary appeared in a dream to King Ladislaus I of Hungary and told him to build a church here. Which he did. And his remains are in this very place of worship.

The fortress has five bastions: Golden Bastion, Bethlen, Ciunt, Crăișorul, and Red Bastion, and over time it has gone through several sieges. It was restored in 2005, and now all kinds of cultural events are held here.

Don’t forget to follow me on Facebook and Instagram too, where I post quite often.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *