RO: N-am crezut că mă voi îndrăgosti iremediabil de Sevilla. Și mi-a părut rău că am rezervat doar două zile ca să explorăm acest oraș. Am fi avut nevoie de cel puțin cinci zile ca să respectăm întocmai lista cu obiective pe care am avut-o. Însă nu am putut decât să ne limităm la câteva obiective.

EN: I didn’t think I would fall irreparably in love with Seville. And I was sorry that we only reserved two days to explore this city. We would have needed at least five days to meet exactly the list of objectives we had. But we could only limit ourselves to a few objectives.

Obiective turistice din Sevilla: ce să nu ratezi

RO: Piața Spaniei (Plaza de España)

Apare cap de listă în toate ghidurile turistice. Și pe bună dreptate. Piața Spaniei (Plaza de España) este cea mai frumoasă piață pe care am vizitat-o vreodată.

A fost construită în 1928 pentru expoziția ibero-americană care a avut loc un an mai târziu, cu scopul de a se sărbători descoperirea Americii de către conchistadorii spanioli.

Proiectată sub formă de semi-cerc, Piața Spaniei are un râu artificial pe care te poți plimba cu barca. Acesta este traversat de patru poduri care simbolizează cele patru regate antice ale Spaniei.

Mai există și o fântână amplasată fix în centrul pieței. Însă eu cred că ceea ce atrage sunt celebrele 48 de bănci azulejos. Acestea sunt decorate cu plăci de ceramică viu colorate, fiecare bancă reprezentând o provincie a Spaniei.

Iar cireașa de pe tort o reprezintă caleștile care-și plimbă turiștii prin superba piață! Ce ți-ai putea dori mai mult?

EN: Plaza de España

It’s at the top of the list in all the tourist guides. And rightfully so. Plaza de España is the most beautiful square I have ever visited.


It was built in 1928 for the Ibero-American Exposition that took place a year later, with the aim of celebrating the discovery of America by the Spanish conquistadors.

Designed in the form of a semi-circle, Spain Square has a man-made river on which you can take a boat ride. It is crossed by four bridges that symbolize the four ancient kingdoms of Spain.

There’s also a well in the center of the square. But I think the biggest attractions are the famous 48 azulejo benches. They are decorated with brightly colored ceramic tiles, each bench representing a province of Spain.

And the icing on the cake is the carriages that take tourists around the beautiful square! What more could you want?

RO: Catedrala din Sevilla (Catedral de Santa María de la Sede)

Catedrala din Sevilla mi s-a părut de-a dreptul impresionantă. Nu degeaba este cea de-a treia cea mai mare catedrală din lume. Ca mai toate bisericile din Spania, și aceasta a fost construită pe temelia unei vechi moschei.

Primul lucru care impresionează când intri în Catedrală este cu siguranță sentimentul de imensitate. Iar interiorul este decorat într-un mod somptuos.

Punctele-forte ale acesteia sunt Capilla Mayor și altarul său gotic format din 45 de panouri reprezentând viața lui Hristos. Însă dacă ajungi să o vizitezi, nu rata nici mormântul lui Cristofor Columb care se află aici.

EN: Seville Cathedral (Catedral de Santa María de la Sede)

I found the Seville Cathedral downright impressive. It is not for nothing that it is the third largest cathedral in the world. Like all churches in Spain, this one was built on the foundation of an old mosque.

The first thing that impresses you when you enter the Cathedral is certainly the sense of immensity. And the interior is sumptuously decorated.

Its highlights are the Capilla Mayor and its Gothic altar consisting of 45 panels representing the life of Christ. But if you end up visiting it, don’t miss the tomb of Christopher Columbus, which is located here.

RO: La Giralda

Biletul de intrare la Catedrală îți permite să vizitezi și La Giralda, turnul clopotniță al acesteia. Aici se găsesc nici mai mult nici mai puțin de 24 de clopote!

Există posibilitatea să urci până în vârful turnului, ca să admiri priveliștea panoramică asupra orașului. Chiar dacă nu sunt scări, ci rampe înclinate, cele peste 30 de etaje nu sunt deloc ușor de urcat, mai ales dacă nu ai o condiție fizică bună.

EN: The Giralda

The entrance ticket to the Cathedral also allows you to visit La Giralda, its bell tower. There are no less than 24 bells here!

It is possible to climb to the top of the tower to admire the panoramic view of the city. Even though they are not stairs, but inclined ramps, the more than 30 floors are not at all easy to climb, especially if you are not in good physical condition.

RO: Alcazarul din Sevilla (Royal Alcázar de Seville)

Vizavi de Catedrală se află al doilea cel mai important monument din Sevilla: Alcázarul din Sevilla (Real Alcázar). Este un palat care a trecut prin diferite transformări de-a lungul timpului, căci a fost influențat de diferitele culturi care au existat în Sevilla.

Aici locuiește regele Spaniei atunci când vizitează Sevilla. Este de fapt cel mai vechi palat regal din Europa, unde se observă și azi stilul mudejar. Mai exact, construcţiile au fost realizate de artizani arabi sub conducerea creştină.

Palatul cuprinde mai multe încăperi, dar și grădini superbe. Încăperile care m-au impresionat sunt Patio de las Doncellas, Salon de Embajadores și Patio de las Muñecas.

Patio de las Doncellas sau Curtea Fecioarelor este o grădină redescoperită recent. Este înconjurată de arcade polilobate, unul dintre cele mai caracteristice motive decorative ale dinastiei almohade. În partea centrală a grădinii sunt plăci de marmură, dar și o fântână renascentistă.

Grădina a fost acoperită după asasinarea lui Petru I și se pare că nu a fost niciodată folosită. Săpăturile întreprinse între anii 2002 și 2004 în vederea restaurării palatului au scos la lumină o grădină cu un bazin lung la un metru sub pavaj.

Salon de Embajadores sau Salonul Ambasadorilor era principala încăpere unde erau primite personalitățile importante. Este o încăpere pătrată (qubba), în care pătratul simbolizează pământul, iar cupola semisferică ar fi Universul. Aceasta are 9 metri în diametru și cuprinde sute de stele care reprezintă Cerul.

Fiecare centimetru din pereți, ca și în alte încăperi ale palatului, este decorat cu ornamente bogate.


Se crede că Patio de las Muñecas sau Camera Păpușilor era destinată reginei și poartă acest nume pentru că acolo erau crescuți copiii, dar și pentru că se pot observa chipuri de fete sau de păpuși pe arcurile care decorează camera.

EN: Alcazar of Seville (Royal Alcázar de Seville)

Opposite the Cathedral is the second most important monument in Seville: the Alcázar of Seville (Real Alcázar). It is a palace that has gone through different transformations over time, as it has been influenced by the different cultures that have existed in Seville.

This is where the King of Spain lives when he visits Seville. It is actually the oldest royal palace in Europe, where the Mudejar style can still be observed today. More precisely, the constructions were made by Arab craftsmen under Christian leadership.

The palace includes several rooms, but also beautiful gardens. The rooms that impressed me are Patio de las Doncellas, Salon de Embajadores and Patio de las Muñecas.

The Patio de las Doncellas or Courtyard of the Maidens is a recently rediscovered garden. It is surrounded by polylobed arches, one of the most characteristic decorative motifs of the Almohad dynasty. In the central part of the garden are marble slabs, but also a Renaissance fountain.

The garden was covered over after the assassination of Peter I and apparently was never used. Excavations undertaken between 2002 and 2004 for the restoration of the palace brought to light a garden with a long basin one meter below the pavement.

Salon de Embajadores or Hall of Ambassadors was the main room where important personalities were received. It is a square room (qubba), where the square symbolizes the earth and the hemispherical dome would be the Universe. It is 9 meters in diameter and contains many hundreds of stars representing Heaven.

Every inch of the walls, as in other rooms of the palace, is decorated with rich ornaments.

It is believed that the Patio de las Muñecas or Room of the Dolls was intended for the queen and bears this name because the children were raised there, but also because the faces of girls or dolls can be seen on the arches that decorate the room.

RO: Plaza del Cabildo

Și aceasta este o piață semicirculară, doar că mult mai mică decât Piața Spaniei. Se află la câteva minute distanță de Catedrala din Sevilla. Piața și clădirea în sine au fost construite pe locul unde odinioară se afla o școală.

Astăzi, au mai rămas doar fațada și unele dintre coloanele de marmură. Ce mi-a plăcut cel mai mult au fost arcadele cu fresce de la parter, pictate cu elemente florale.

EN: Plaza del Cabildo

This is also a semi-circular square, only much smaller than the Spanish Square. It is minutes away from Seville Cathedral. The square and the building itself were built on the site where a school once stood.

Today, only the facade and some of the marble columns remain. What I liked the most were the frescoed arches on the ground floor, painted with floral elements.

RO: Metropol Parasol

Este un monument cum nu prea te-ai aștepta să vezi într-un oraș în care predomină construcțiile realizate în stil tradițional andaluz, motiv pentru care Metropol Parasol sau Las Setas a fost puternic criticată în timpul construcției sale.

Și într-adevăr, arhitectura poate fi surprinzătoare. Această structură mare din lemn are forma unor ciuperci uriașe, iar de la ultimul etaj poți admira orașul. Iar priveliștea chiar te lasă fără cuvinte!

Singurul minus pe care l-am găsit a fost prețul destul de mare: 15 euro de persoană.

Nu uita să mă urmărești și pe Facebook și Instagram, unde postez destul de des.

EN: Metropol Parasol

It is a monument that you would not really expect to see in a city where constructions made in the traditional Andalusian style predominate, which is why the Metropol Parasol or Las Setas was strongly criticized during its construction.

And indeed, architecture can be surprising. This large wooden structure is shaped like giant mushrooms, and from the top floor you can admire the city. And the view really leaves you speechless!

The only minus I found was the rather high price: 15 euros per person.

Don’t forget to follow me on Facebook and Instagram too, where I post quite often.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *