RO: Budapesta este un oraș ofertant din punct de vedere al obiectivelor turistice. Noi am petrecut șase zile în acest oraș și nu am reușit să vedem chiar tot ce ne-am propus. Dar le lăsăm pe data viitoare.

Până atunci, hai să vezi ce obiective turistice nu ar trebui să ratezi dacă ajungi în Budapesta.

EN: Budapest is an attractive city for tourists. We spent six days here and didn’t manage to see everything we wanted to. But we’ll leave them for next time.

Until then, let’s see which sights you shouldn’t miss if you come to Budapest.

RO: Obiective turistice Budapesta – ziua I

După un drum lung și obositor cu mașina, despre care am scris mai multe aici, am ajuns în capitala Ungariei puțin după ora 16:00. Ne-am cazat, apoi am dat o fugă până la Parlament.

Construcția impunătoare din Piața Kossuth Lajos atrage toate privirile. Și nici nu are cum să fie altfel, fiind una dintre cele mai înalte construcții din Budapesta.

EN: Budapest tourist attractions – day I

After a long and tiring drive, which we wrote more about here, we arrived in the Hungarian capital a little after 16:00. We checked in, then ran to the Parliament.

The imposing construction in Kossuth Lajos Square attracts all eyes. And it can’t be otherwise, being one of the tallest buildings in Budapest.


RO: Obiective turistice Budapesta – ziua II

Dis-de-dimineață, ne-am îndreptat spre vestitul Castel Buda. Pentru asta, am ales să călătorim cu funicularul, care este el însuși un obiectiv turistic. Face legătura între Piața Adam Clark și Podul cu Lanțuri „Széchenyi” și Castelul Buda aflat pe un deal. După călătoria cu funicularul, care durează câteva minute, ajungi fix în fața Castelului Buda.

Înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO, Castelul Buda are o istorie fascinantă. A trecut prin multe restaurări de-a lungul anilor, iar aspectul său de acum nu mai amintește de clădirea construită în secolul al XIV-lea.

După ce ne-am plimbat prin curtea Castelului Buda, ne-am îndreptat spre Bastionul Pescarilor.
Pont: dacă ajungi înainte de deschidere, poți intra gratuit. Noi nu am știut, dar pentru că era înainte de deschidere, am beneficiat de gratuitate.

Bastionul este de fapt o terasă, cu multe scări și cu șapte turnuri care reprezintă triburile maghiare care s-au așezat în Câmpia Panonică în anul 896. De aici, se poate vedea foarte bine, mai ales dacă nimerești pe o zi senină, Parlamentul Ungariei, dar și Dunărea și Insula Margareta.

În fața Bastionului se află Biserica “Mátyás”, biserică unde s-a căsătorit regele Ungariei, Matei Corvin (1458-1490).

După prânz, ne-am îndreptat spre un alt castel din Budapesta: castelul Vajdahunyad. A fost construit în 1896 pentru a se sărbători 1.000 de ani de când maghiarii s-au stabilit în Bazinul Panonic.

Deși poartă numele de castel, construcția e de fapt un ansamblu arhitectural, unde se află cel mai mare muzeu dedicat agriculturii din Europa. Iar dacă te uiți cu atenție, acest castel amintește de un altul, care se află la noi în țară. E vorba de Castelul Corvinilor din Hunedoara.

Foarte aproape de castelul Vajdahunyad este un loc de joacă pentru copii impresionant. Îl găsești pe Google Maps sub denumirea de Main Playground in Városliget. Aici am stat până s-a întunecat. Atât de mult le-a plăcut fetelor noastre!

 

EN: Budapest tourist attractions – day 2

Early in the morning, we headed to the famous Buda Castle. For this, we chose to travel on the funicular, which is itself a tourist attraction. It connects Adam Clark Square with the “Széchenyi” Chain Bridge and Buda Castle on a hill. After the funicular ride, which takes a few minutes, you arrive right in front of Buda Castle.

Listed as a UNESCO World Heritage Site, Buda Castle has a fascinating history. It has gone through many restorations over the years, and its appearance now bears no resemblance to the building built in the 14th century.

After walking around the Buda Castle courtyard, we headed to the Fisherman’s Bastion.
Tip: if you arrive before opening, you can get in for free. We didn’t know, but because it was before the opening, we got in free of charge.


The bastion is actually a terrace, with many stairs and seven towers, representing the Hungarian tribes that settled in the Pannonian Plain in 896. From here, you can see very well, especially if it’s on a clear day, the Parliament of Hungary, but also the Danube and Margaret Island.

In front of the Bastion is the “Mátyás” Church, the church where the king of Hungary, Matia Corvin (1458-1490), got married.

After lunch, we headed to another castle in Budapest: Vajdahunyad Castle. It was built in 1896 to celebrate 1,000 years since Hungarians settled in the Pannonian Basin.

Although it bears the name of a castle, the construction is actually an architectural ensemble, where the largest museum dedicated to agriculture in Europe is located. And if you look carefully, this castle reminds of another one, which is in our country: Corvinilor Castle, from Hunedoara.

Very close to Vajdahunyad Castle is an impressive children’s playground. You can find it on Google Maps under the name Main Playground in Városliget. Here we stayed until it got dark. Our girls loved it so much!

RO: Obiective turistice Budapesta – ziua III

Ne-ar plăcea să nu fim așa de matinali, mai ales în concediu. Dar uneori e bine că te trezești dis-de-dimineață, ca să eviți aglomerația. Cum s-a întâmplat când am vizitat New York Cafe. Am ajuns la ora 08:15 și nu am stat deloc la coadă. Pe la ora 09:00 erau deja mulți oameni care așteptau afară.

New York Cafe este o cafenea superbă care a primit titlul de “Cea mai frumoasă cafenea”. Și adevărul este că-l merită cu vârf și îndesat.

Cafeneau și-a deschis porțile în 1894, fiind locul unde își dădeau întâlnire artiștii, scriitorii și poeții. Te simți ca într-un palat când îi calci pragul. Are coloane de marmură răsucite, iar frescele și candelabrele dau o notă de opulență.

Pe cât de frumoasă, pe atât de scump este să mănânci aici. Noi am plătit 12.782 HUF pentru două ciocolate calde și o porție de clătite americane cu mascarpone și afine. Știam că nu e ieftin, dar chiar și așa, nu ne pare rău că am ajuns aici.

După ce am plecat de la cafenea, ne-am îndreptat spre Biserica Sf. Ștefan, biserică unde se află mâna dreaptă a Regelui Ștefan cel Sfânt, cel care a fondat statul ungar.

Apoi ne-am îndreptat spre Pantofii de pe faleza Dunării. Sunt 60 de perechi de pantofi vechi, din fier, prinși de dig. Aceștia au fost construiți pentru a-i comemora pe evreii maghiari uciși în 1944-1945.

EN: Budapest tourist attractions – day 3

We wish we weren’t so early risers, especially on vacation. But sometimes it’s good to get up early in the morning to avoid the crowds. How it happened when we visited New York Cafe. We arrived at 08:15 and didn’t queue at all. By 09:00 there were already many people waiting outside.

New York Cafe is a superb cafe, which received the title of “Most Beautiful Cafe”. And the truth is, he richly deserves it.

The cafe opened its doors in 1894, being the meeting place for artists, writers and poets. You feel like in a palace when you step on its threshold. It has twisted marble columns and frescoes and chandeliers add a touch of opulence.

As beautiful as it is, it is expensive to eat here. We paid 12.782 HUF for two hot chocolates and a serving of blueberry mascarpone pancakes. We knew it wasn’t cheap, but even so, we’re not sorry we ended up here.

After leaving the cafe, we headed to St. Stephen’s Church, the church where the right hand of King Stephen, the one who founded the Hungarian state, is located.

Then we headed to the Shoes on the Danube. There are 60 pairs of old iron shoes stuck to the pier. They were built to commemorate the Hungarian Jews killed in 1944-1945.

RO: Obiective turistice Budapesta – ziua IV

După micul dejun, ne-am îndreptat spre Băile Termale Gellért. Noi nu am mers cu scopul să beneficiem de apele bogate în minerale, ci să ne bucurăm de piscina cu apă normală. Și asta pentru că apa termală nu este recomandată copiilor sub 12 ani.

Dacă plănuiești să mergi cu bebelușul la Băile Termale Gellért, mai trebuie să știi și că micuții sub trei ani nu au voie în piscină, dacă încă poartă scutec. În plus, aici nu sunt nici tobogane, nici nu ai voie să aduci mingi. Iar dacă vrei să înoți în piscină, trebuie să porți cască de înot. Este chiar și o persoană care se asigură că sunt respectate toate aceste reguli de cei care înoată în piscină.

După ce am zăbovit o vreme la piscină, ne-am dus să analizăm interiorul clădirii, care este fascinant. Pereții sub acoperiți cu ceramică, iar sculpturile și vitraliile clădirii au fost realizate de artiști celebri.
După orele petrecute la Băile Termale Gellért, am traversat Liberty Bridge și ne-am îndreptat spre Hala Comercială Mare. Mi s-a părut un fel de Obor, dar mai aranjat și mai bine întreținut.

Iar după prânz, ne-am dus la Piața Eroilor. Piața este organizată în jurul esplanadei Monumentului Mileniului, care a fost construit pentru a comemora o mie de ani de când maghiarii s-au stabilit în Bazinul Panonic.

EN: Budapest tourist attractions – day 4

After breakfast, we headed to the Gellért Thermal Baths. We did not go with the aim of benefiting from the mineral-rich waters, but to enjoy the pool with normal water. And that’s because the thermal water is not recommended for children under 14 years old.

If you are planning to go to the Gellért Thermal Baths with your baby, you should also know that children under the age of three are not allowed in the pool if they are still wearing a diaper. In addition, there are no slides here, and you are not allowed to bring beach balls. And if you want to swim in the pool, you have to wear a swimming cap. There is even a person who makes sure that all these rules are followed by those who swim in the pool.

After lingering by the pool for a while, we went to explore the inside of the building, which is fascinating. The walls below are covered with ceramics, and the sculptures and stained glass windows of the building were made by famous artists.

After a couple of hours at the Gellért Thermal Baths, we crossed the Liberty Bridge and headed to the Commercial Hall. It seemed to me a kind of Obor market in Bucharest, but more arranged and better maintained.

And after lunch, we went to Heroes Square. The square is organized around the esplanade of the Millennium Monument, which was built to commemorate a thousand years since Hungarians settled in the Pannonian Basin.

RO: Obiective turistice Budapesta – ziua V

Dacă vrei să vezi rechini, aligatori, reptile, amfibieni exotici, păsări și mii de specii de pești colorați, îți recomand să vizitezi Tropicarium. Se află destul de departe de centrul orașului, dar merită efortul, mai ales dacă ești cu copiii în vacanță.

EN: Budapest tourist attractions – day 5

If you want to see sharks, alligators, reptiles, exotic amphibians, birds, and thousands of colorful fish species, I recommend you visit the Tropicarium. It is quite far from the city center, but it is worth the effort, especially if you are on vacation with children.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *