RO: Andaluzia este regiunea spaniolă care a rezistat cel mai mult sub stăpânire arabă – aproximativ opt secole – iar asta se vede peste tot: în mâncare, în tradiții și, mai ales, în arhitectură.

Maurii au fost forțați să plece din Andaluzia în 1492, când Emiratul Granadei a căzut în fața armatei creștine spaniole, însă coroanele arhitectonice pe care le-au lăsat în urmă strălucesc și astăzi sub soarele cald din Sudului Spaniei.

Despre Marea Moschee din Cordoba, care a fost transformată în catedrală, am scris deja aici. Iar acum a venit timpul să vă povestesc puțin despre superbul complex Alhambra de Granada.

EN: Andalucía is the Spanish region that has endured the longest under Arab rule – about eight centuries – and this shows everywhere: in the food, in the traditions and, above all, in the architecture.

The Moors were forced out of Andalusia in 1492 when the Emirate of Granada fell to the Christian Spanish army, but the architectural crowns they left behind still shine today under the warm sun of southern Spain.

We already wrote here about the Great Mosque of Cordoba, which was transformed into a cathedral. And now it’s time to tell you a little about the magnificent Alhambra de Granada complex.

 

RO: Istoria Complexului Alhambra

Construit între secolele al XIII-lea și al XIV-lea în timpul dinastiei Nasrid, ultima dinastie maură din Spania, complexul e format dintr-o fortăreață militară cunoscută sub numele de Palatul Nasrid, palatul de vară Generalife și palatul imperial care fost construit ulterior, în secolul al XVI-lea de către Regele Carol.


La toate acestea se adaugă grădinile, despre care se spune că ar fi fost concepute după imaginea Paradisului.

Esența întregului complex este însă Palatul Nasrid, o capodoperă arhitectonică ce are în centrul său o piscină imensă și este decorată pretutindeni cu detalii specifice maurilor.

De altfel, Palatul Nasrid este singurul obiectiv din întregul complex pentru care trebuie aleasă o oră de vizitare, oră care trebuie respectată întocmai.

EN: History of the Alhambra Complex

Built between the 13th and 14th centuries during the Nasrid dynasty, the last Moorish dynasty in Spain, the complex consists of a military fortress known as the Nasrid Palace, the Generalife summer palace and the imperial palace that was built later, in the 16th century by King Charles.

Added to all this are the gardens, which are said to have been designed in the image of Paradise.

The essence of the entire complex, however, is the Nasrid Palace, an architectural masterpiece that has a huge pool of water in its center and is decorated everywhere with specific Moorish details.

Moreover, the Nasrid Palace is the only objective in the entire complex for which a visiting time must be chosen, which must be strictly observed.

RO: Biletele pentru a vizita Alhambra trebuie cumpărate din timp

RO: Noi am cumpărat biletele online, de pe site-ul oficial al complexului (atenție, există o sumedenie de alte site-uri care pretind a fi oficiale, însă vând bilete la prețuri mai mari!).

În timpul rezervării, a trebuit să alegem o dată și o oră pentru vizitarea Palatului Nasrid, cu explicația că va trebui să ajungem la Alhambra cu aproximativ o oră înainte de vizită. Celelalte obiective din complex pot fi vizitate în aceeași zi, însă nu contează ora.

EN: Tickets to visit the Alhambra must be purchased in advance

We bought the tickets online, from the official site of the complex (beware, there are a lot of other sites that claim to be official, but sell tickets at higher prices!).

During the booking, we had to choose a date and time to visit the Nasrid Palace, with the explanation that we would have to arrive at Alhambra about an hour before the visit. The other objectives in the complex can be visited on the same day, but the time does not matter.

RO: Nu ai voie cu drona când vizitezi complexul Alhambra

Noi ne-am pornit la drum cu mașina din Málaga și am ajuns în Granada cam cu jumătate de oră înainte de ora înscrisă pe bilet. Așa că după ce am parcat mașina în parcarea complexului, am luat-o la fugă, însă nu am ajuns prea departe.

Motivul? Deși aveam bilete pentru toți adulții și pentru Melania, pentru Ilinca (care avea mai puțin de doi ani) a trebuit să ridicăm biletul (gratuit) de la casa de bilete. Așa că am luat-o după aceea de la capăt cu alergatul.

Din fericire, am ajuns la timp la intrarea în Palatul Nasrid, unde am dat peste o coadă uriașă de oameni care așteptau să intre la aceeași oră ca noi.

Dar peripețiile nu s-au terminat, fiindcă odată ajunși la controlul de securitate, ni s-a spus că nu avem voie să intrăm cu o dronă în ghiozdan, așa că Mădălina s-a întors din nou din drum ca să lase drona la un locker din apropiere, iar apoi a revenit la Palatul Nasrid.

După Palatul Nasrid am luat-o către Generalife, iar apoi către palatul imperial, iar toate au fost superbe. A ajutat și soarele cu dinți, care a mai încălzit un pic atmosfera răcită de vânt.

Dacă ajungi vreodată în Andaluzia, Alhambra de Granada trebuie vizitată, fără ezitare! Nu uita să mă urmărești și pe Facebook și Instagram, unde postez destul de des.

EN: You are not allowed with a drone when visiting the Alhambra palace

We set off by car from Málaga and arrived in Granada about half an hour before the time indicated on the ticket. So after parking the car in the complex’s parking lot, we took off running, but we didn’t get very far.


The reason? Although we had tickets for all the adults and Melania, for Ilinca (who was less than two years old) we had to pick up the ticket (free) from the ticket office. So we started running again after that.

Fortunately, we arrived in time at the entrance to the Nasrid Palace, where we encountered a huge line of people waiting to enter at the same hour as us.

But the adventures didn’t end here, because once we got to the security control, we were told that we are not allowed to enter with a drone in the bag, so Mădălina turned back again to leave the drone at a nearby locker, and then returned to the Nasrid Palace.

After the Nasrid Palace we went to the Generalife and then to the Imperial Palace, all of which were gorgeous. The toothy sun also helped, warming the wind-chilled atmosphere a little more.

If you ever come to Andalucia, the Alhambra de Granada is a must visit, without hesitation! Don’t forget to follow me on Facebook and Instagram too, where I post quite often.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *