RO: Nu am avut foarte mult timp la dispoziție ca să vizităm Strasbourg, dar cele câteva ore petrecute în capitala Alsaciei ne-au convins că orașul nu a fost inclus degeaba pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO.

EN: We didn’t have much time to visit Strasbourg, but the few hours we spent in the capital of Alsace convinced us that the city was not included on the UNESCO World Heritage list for nothing.

RO: Ce să vezi în Strasbourg, capitala Alsaciei

Catedrala Notre Dame din Strasbourg

Ne-am început vizita cu cel mai faimos monument al orașului: celebra Catedrală Notre-Dame de Strasbourg.

Este cu adevărat impresionantă! Este cea mai veche catedrală gotică din lume, are un turn înalt și un ceas astronomic. Există posibilitate să ajungi pe acoperișul catedralei. Pentru asta, trebuie să urci 332 de trepte și să scoți din buzunar 8 euro.

Ceasul astronomic renascentist (al cărui mecanism datează din 1842) este o capodoperă în sine, iar dacă timpul îți permite, fă în așa fel încât la 12:30 să fii prin preajmă ca să vezi parada celor 12 apostoli.

EN: What to see in Strasbourg, the capital of Alsace

Notre Dame Cathedral in Strasbourg

We started our visit with the most famous monument of the city: the well known Notre-Dame de Strasbourg Cathedral.

It is truly impressive! It’s the oldest Gothic cathedral in the world, it has
a tall tower and an astronomical clock. It’s possible to reach the roof of the cathedral. For this, you have to climb 332 steps and shell out 8 euros.


The Renaissance Astronomical Clock (whose mechanism dates back to 1842) is a masterpiece in itself, and if time permits, make sure you’re around at 12:30 to see the 12 Apostles parade.

RO: Palatul Rohan

Foarte aproape de Catedrala Notre Dame din Strasbourg se află Palatul Rohan.
A fost construit în stil parizian între 1732 și 1742 și a fost și reședința lui Napoleon Bonaparte. Acum găzduiește trei muzee. Dacă ai timp, poți vizita unul dintre acestea sau, de ce nu, pe toate trei: Muzeul de Artă Decorativă, Muzeul de Arte Frumoase și Muzeul de Arheologie.

EN: Rohan Palace

Very close to the Notre Dame Cathedral in Strasbourg is the Rohan Palace.
It was built in Parisian style between 1732 and 1742 and was also the residence of Napoleon Bonaparte. It now houses three museums. If you have time, you can visit one of these or, why not, all three: the Museum of Decorative Art, the Museum of Fine Arts and the Museum of Archaeology.

RO: Piața Gutenberg

Situată la câțiva pași de Catedrala Notre Dame, Piața Gutenberg a fost numită după Johannes Gutenberg, inventatorul tiparului care a locuit la Strasbourg timp de un deceniu. De aceea, în această piață se află o statuie ridicată în cinstea sa.

EN: Gutenberg Square

Located a few steps from Notre Dame Cathedral, Gutenberg Square was named after Johannes Gutenberg, the inventor of the printing press, who lived in Strasbourg for a decade. That is why there is a statue erected in his honor in this square.

RO: Piața Kleber

O altă piață foarte cunoscută din Strasbourg este Piața Kleber. Aici se strâng cei care vor să asiste la tot felul de evenimente culturale sau sportive. În jurul pieței se află o clădire din gresie roz datând din 1770, Aubette, unde se găsesc diverse magazine, precum și un magazin Apple.

EN: Kleber Square

Another very famous square in Strasbourg is the Kleber Square. Those who want to attend all kinds of cultural or sports events gather here. Surrounding the square is a pink sandstone building dating from 1770, the Aubette, which houses various shops as well as an Apple store.

RO: Casa Kammerzell

Un monument istoric, Casa Kammerzell este considerată cea mai frumoasă casă din Strasbourg! Pe grinzile casei au fost sculptate scene laice sau sacre, toate semnele zodiacului și câteva figuri istorice importante precum Carol cel Mare.

EN: Kammerzell House

A historical monument, Kammerzell House is considered the most beautiful house in Strasbourg! On the beams of the house were carved secular or sacred scenes, all the signs of the zodiac and some important historical figures such as Charlemagne.

RO: Grande Île

Traversat de râul Île, Strasbourg este alcătuit din mai multe insule. Cea mai cunoscută și care pare desprinsă din filele unei cărți este Grande Île.


EN: Grande Île

Crossed by the Île River, Strasbourg is made up of several islands. The most famous and which seems to be torn from the pages of a story book is Grande Île.

RO: Mica Franță

Petite France („Mica Franță”) este cea mai pitorească și mai vizitată zonă din Strasbourg. Se află în zona veche a orașului și este împânzită de case cu cherestea foarte bine conservate, de-o parte și de alta a canalelor râului.

EN: Little France

Petite France (“Little France”) is the most picturesque and most visited area of ​​Strasbourg. It is located in the old part of the city and is dotted with very well-preserved half-timbered houses on either side of the river channels.

 

RO: „Podurile Acoperite”

Foarte aproape de Petite France se găsesc „Les Ponts Couverts de Strasbourg” (Podurile acoperite), care și-au păstrat numele, deși nu mai au acoperiș. Scopul lor a fost să unească cele trei turnuri medievale, vestigii ale vechilor metereze.

EN: „The Covered Bridges”

Very close to Petite France are “Les Ponts Couverts de Strasbourg” (The Covered Bridges), which have kept their name, although they no longer have roofs. Their goal was to unite the three medieval towers, vestiges of the old ramparts.

RO: Barajul Vauban

La câțiva metri în amonte de Les Ponts Couverts de Strasbourg se află Barajul Vauban. Se poate urca pe acoperișul acestuia, unde se află o splendidă terasă panoramică.

EN: Vauban Dam

A few meters upstream from Les Ponts Couverts de Strasbourg is the Vauban Dam. You can climb on its roof, where there is a splendid panoramic terrace.

RO: Unde mănânci bine și ieftin în Strasbourg

Ca de obicei, ne-am căutat localul unde am luat prânzul pe TripAdvisor. Noi am ales să mâncăm la Café les Glacières și am avut noroc pentru că aproape toate mesele erau rezervate. Ne-ar fi plăcut să mai gustăm o tarte flambée, dar abia peste două ore puteai să comanzi acest preparat tipic alsacian. Așa că am optat pentru hamburger și o pizza imensă. Mâncarea a fost foarte bună și ne-a costat 32,5 euro.

EN: Where to eat well and cheap in Strasbourg

As usual, we looked for our lunch spot on TripAdvisor. We chose to eat at Café les Glacières and we were lucky because almost all the tables were reserved. We would have liked to taste another tarte flambée, but you could only order this typical Alsatian dish in two hours since we arrived. So we opted for the hamburger and a huge pizza. The food was very good and cost us 32,5 euro.

RO: Ne-ar fi plăcut să mai zăbovim în acest oraș, pentru că ar mai fi fost câteva obiective pe care nu am reușit să le vizităm (Muzeul Alsacian, Parc de l’Orangerie, Palatul Rhin, Biserica Saint-Paul, Biserica Saint-Pierre-le-Jeune, sediul Parlamentului European). Cu siguranță, Strasbourg merită străbătut în tihnă de la un capăt la celălalt.

 

EN: We would have liked to linger longer in this city, because there would have been a few other sights that we didn’t manage to visit (Alsatian Museum, Parc de l’Orangerie, Rhine Palace, Saint-Paul Church, Saint-Pierre Church -le-Jeune, European Parliament). Strasbourg is definitely worth a quiet stroll from one end to the other.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *