RO: Cu o istorie plină de conflicte și o economie modernă pusă pe picioare de industria textilă, Mulhouse este astăzi o destinație perfectă pentru iubitorii de istorie, mai ales pentru cei care apreciază tehnica.

Noi am ajuns prima dată în Mulhouse, Alsacia cu trenul, după ce am aterizat pe aeroportul Basel-Mulhouse-Freiburg. Un aeroport care nu se află de fapt în nici unul dintre orașele din nume și care nu are legătură feroviară cu nimic.

Ca să ajungi la cea mai apropiată gară, cea din Saint-Louis, trebuie să iei un autobuz shuttle operat de Distribus. Un bilet costă 2,5 euro de adult și poate fi cumpărat și online.

Din gara Saint-Louis am luat primul tren către Mulhouse, cu bilete cumpărate din aplicația SNCF Connect.

Ce să vizitezi în Mulhouse

Ajunși în așa-numitul Manchester al Franței,  am luat-o încet-încet către centrul vechi al orașului. Aici am descoperit cu plăcere o piață foarte frumoasă, cu clădiri îngrijite și colorate.

Ulterior, aveam să aflăm că locul în care am ajuns se numește Place de la Reunion. Acesta este locul în care se desfășoară (aproape) toate activitățile din Mulhouse, potrivit site-ului oficial de turism al orașului.


Prima clădire care ne-a atras imediat a fost vechea primărie (Hôtel de ville)cu a sa fațadă roz. Acum, în spatele ei se ascunde Muzeul de Istorie.

Câțiva pași mai departe, chiar în centrul pieței, stă mândru Templul Saint-Etienne. Acesta este dedicat protestanților și construit între 1858 și 1868 pe ruinele unei biserici din secolul al XII-lea.

Lângă Place de la Reunion am dat și peste centrul de shopping al orașului – Rue du Sauvage. Aceasta reunește unele dintre cele mai cunoscute branduri ale momentului: Zara, C&A, Sephora, Zara, H&M și Swarovski, printre altele.

Însă după cum spuneam la începutul articolului, Mulhouse e atrăgător mai ales pentru pasionații de tehnică. Mai exact, mașini și trenuri, căci în acest oraș există două dintre cele mai bogate și fascinante muzee: Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf și Cité du Train.

Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf

O superbitate de muzeu care reunește sute, dacă nu mii de mașini din toate erele – de la începuturile timide ale anilor 1800 și până la capodoperele tehnice ale prezentului.

Organizarea pe zone este logică și traseul pe care trebuie să îl parcurgi prin halele imense te duce printr-o sumedenie de trăiri. Începi de la mirosul mașinilor vechi, apoi treci prin istoria anumitor modele legendare precum Mercedes-Benz 770K, Bugatti Atlantique și Ferrari F40. Iar apoi ajungi la secțiunea mașinilor de Formula 1 și a celor de raliu din faimoasa Grupă B. Și pielea ți se face de găină.

Este, fără îndoială, o destinație care trebuie bifată pe lista oricărui pasionat de mașini. Și dacă tot ajungi în Mulhouse, poate îți faci timp să ajungi și în celălalt capăt al orașului, la o altă minunăție.

Cité du Train

Într-o zi ploioasă am ajuns și la muzeul trenurilor, fără prea mari așteptări. Citisem înainte câte ceva și părea interesant, însă nu m-am gândit o clipă că va fi atât de impozant în realitate.

Odată ce treci prin culoarul întunecat din dreptul ghișeelor de bilete, dai într-o încăpere uriașă, plină cu locomotive și vagoane superbe, puse în scenă ca și cum ar fi gata de plecare.

Și asta e doar prima hală!

De la trenuri de pasageri și până la locomotive de război, toate sunt la această primă oprire.

Apoi, traseul te duce prin următoarele faze ale istoriei feroviare franceze, inclusiv faimosul TGV, dar și fabulosul tren-turbină.

Un aspect important al întregii experiențe e că există multe elemente interactive. Adică unele trenuri sunt pline cu manechine și recuzită, iar pe fundal se aude o poveste. Sau poți urca într-un vagon cu bănci de lemn, de exemplu.

Într-un tramvai în care se putea intra, ca să experimentezi o călătorie prin Franța de după Război, am dat peste o reclamă la… România.

Mai mult decât atât, există un trenuleț pentru copii care îi plimbă pe cei mici (și pe părinții lor) prin tot muzeul. Iar afară există un tren mare, adevărat, care face curse regulate pentru toți pasionații.

A fost o experiență grozavă, atât pentru noi, cei mari, cât și pentru copii!

EN: With a history full of conflicts and a modern economy built on the textile industry, today Mulhouse is a perfect destination for history buffs, especially those who appreciate mechanical things.

We first arrived in Mulhouse by train, after landing at Basel-Mulhouse-Freiburg Airport. An airport that is not actually in any of the named cities and has no rail connection to anything.


To get to the nearest station, that of Saint-Louis, you have to take a shuttle bus operated by Distribus. A ticket costs 2.5 euros per adult and can also be bought online.

From Saint-Louis station, we took the first train to Mulhouse, with tickets bought from the SNCF Connect app.

Arriving in the so-called Manchester of France, we slowly made our way to the old city center. Here, we were pleased to discover a very beautiful square with neat and colorful buildings.

What to see and do in Mulhouse, Alsace

We would later learn that the place we ended up in was called Place de la Reunion. This is where (almost) all the activities in Mulhouse take place, according to the city’s official tourism website.

The first building that immediately attracted us was the old town hall (Hôtel de Ville), with its pink facade. Behind it, the History Museum is now hidden.

A few steps further, right in the center of the square, stands proud the Saint-Etienne Temple. It’s dedicated to Protestants and was built between 1858 and 1868 on the ruins of a 12th-century church.

Near the Place de la Reunion we also came across the city’s shopping center – Rue du Sauvage. It brings together some of the most famous brands of the moment: Zara, C&A, Sephora, Zara, H&M, and Swarovski, among others.

But as I said at the beginning of the article, Mulhouse is especially attractive for technology enthusiasts. More precisely, cars and trains, because this city has two of the richest and most fascinating museums: the Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf and the Cité du Train.

Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf

A superb museum that brings together hundreds, if not thousands, of cars from all eras – from the humble beginnings of the 1800s to the technical masterpieces of today.

The organization by zones is really logical. You start with the smell of old cars, then you go through the history of certain legendary models such as the Mercedes-Benz 770K, Bugatti Atlantique and Ferrari F40, and then to the section of the Formula 1 cars and the rally cars from the famous Group B. And you get goosebumps.

It is without a doubt a destination that must be ticked off the bucket list of any car enthusiast. And if you still end up in Mulhouse to visit the car museum, maybe you take the time to get to the other end of the city, to another wonder.

Cité du Train

On a rainy day, we arrived at the train museum, without much expectation. I had read some things about it before and it looked interesting, but I never thought for a moment that it would be so impressive in reality.

Once you pass through the dark aisle past the ticket counters, you enter a huge room filled with gorgeous locomotives and carriages staged as if they were ready to go.

And that’s just the first hall!

From passenger trains to war locomotives, they’re all at this first stop.

Then, the route takes you through the next phases of French railway history, including the famous TGV, but also the fabulous turbine train.

An important aspect of the whole experience is that there are many interactive elements. I mean, some trains are full of mannequins and props, and there’s a story in the background. Or you can get into a carriage with wooden benches, for example, and on a few small televisions, you can see what it was like to travel 70-80 years ago.

And something that will warm the souls of those nostalgic: in a tram that you could enter, to experience a trip through France after the War, I came across an advertisement for… Romania.

What’s more, there is a children’s train that takes the little ones (and their parents) all around the museum, and outside there is a real big train that makes regular runs for all the enthusiasts.

It was a great experience, both for us adults and for the children!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *