Ro: Dacă plănuiești să vizitezi Bucovina, ți-am pregătit o listă cu cele mai frumoase locuri de vizitat din această zonă.

Numele Bucovina, care în traducere înseamnă „Ţinutul Fagilor”, a început să fie folosit după 1775, când regiunea a fost anexată Imperiului Habsburgic, iar autoritățile austriece au dorit să o diferențieze cultural de regiunea din care făcea parte până atunci, Moldova.

EN: The name Bucovina, which in translation means “Land of Beeches”, began to be used after 1775, when the region was annexed to the Habsburg Empire, and the Austrian authorities wanted to culturally differentiate it from the region of which it was part, Moldova.

RO: În timpul vizitei tale în această zonă, vei întâlni femei în vârstă care-și poartă cu mândrie ia tradițională, copii neînfricați care călăresc și localnici întreprinzători care scormonesc pădurea după ploaie în căutare de hribi. Este o zonă cu multe case din lemn, împânzite pe munte, unele mai frumoase decât altele, unde poți să faci plimbări lungi, ciclism și, bineînțeles, poți să vizitezi frumoasele mănăstiri ctitorite cu sute de ani în urmă.

EN: During your visit to this area, you will meet elderly women who proudly wear traditional blouses, fearless children who ride horses and enterprising locals who scour the forest after the rain in search of boletus. It is an area with many wooden houses, scattered on the mountain, some more beautiful than others, where you can go for long walks, cycling and, of course, you can visit the beautiful monasteries founded hundreds of years ago.

RO: Și pentru că locuim deja de doi ani aici, într-un sat liniștit, departe de zgomotul orașului, ne-am gândit să-ți prezentăm Bucovina văzută prin ochii noștri și să te purtăm, chiar și doar virtual, prin niște locuri demne de poveste.

EN: And because we have been living here for a few months now, in a quiet village, far from the noise of the city, we thought of presenting you Bucovina seen through our eyes and to take you, even if only virtually, through some places worthy of story .


RO: Transrarău, un drum montan spectaculos

Bucovina este renumită, în primul rând, datorită mănăstirilor de aici. Însă, pe lângă acestea, ar trebui să știi că Bucovina este înțesată de peisaje incredibil de frumoase. Iar dacă ești pasionat de drumeții și de petrecerea timpului în natură, atunci Bucovina este pentru tine destinația ideală. Două parcuri naționale, Rodna şi Călimani, adăpostesc specii unice ori rare de floră şi faună, peşteri şi peisaje care-ți taie respirația. Trebuie doar să alegi itinerariul potrivit ție.

Dacă ai la dispoziție doar o zi sau călătorești cu copilul (cum este și cazul nostru), cea mai bună opțiune va fi Munții Rarău. Ai ocazia să conduci pe un drum montan spectaculos, Transrarău, sau poți să faci drumeții de până în vârf. Oricum, dacă ajungi în zonă, sfatul nostru este să-ți găsești timp ca să guști deliciosul păstrăv din Pojorâta.

EN: Transrarău, a spectacular mountain road

Bucovina is famous, first of all, due to the beautiful monasteries. But, in addition to these, you should know that Bucovina is full of incredibly beautiful landscapes. And if you are passionate about hiking and spending time in nature, then Bucovina is the ideal destination for you. Two national parks, Rodna and Călimani, are home to unique or rare species of flora and fauna, caves and breathtaking landscapes. You just have to choose the right itinerary for you.

If you only have one day or travel with children (as is our case), the best option will be the Rarău Mountains. You have the opportunity to drive on a spectacular mountain road, Transrarău, or you can take a two-three hour hike to the top. However, if you arrive in the area, our advice is to find time to taste the delicious trout from Pojorâta.

RO: Ciocănești, satul muzeu

Vrei să petreci mai mult timp în aer liber? Atunci, îți recomandăm Parcul Național Călimani sau Parcul Național Munții Rodnei, două zone minunate. Găsești aici lacuri glaciare, platouri vaste, vârfuri de munte la peste 2.000 de metri.

Nu în ultimul rând, poți face plimbări între sate, din Putna, Moldovița, Sucevița sau Ciocănești, acesta din urmă fiind supranumit satul muzeu din Bucovina. Despre acesta am  mai scris acum doi ani aici.

EN: Ciocănești, the museum village

Do you want to spend more time outdoors? Then, we recommend Călimani National Park or Rodna Mountains National Park, two wonderful areas. Here you can find glacial lakes, vast plateaus, and mountain peaks over 2,000 meters.

Last but not least, you can take walks between villages, from Putna, Moldovița, Sucevița or Ciocănești, the latter being called the museum village from Bucovina. I wrote more about it two years ago here.

RO: Muzeul Etnografic din Ciocănești

Rămânem tot în Ciocănești și-ți recomand să-ți faci timp și să vizitezi Muzeul Etnografic. Ce poți să vezi aici? Îmbrăcăminte națională (ii și ițari), covoare cusute de mână, războaie de țesut, covate și lăzi cu zestre. Vei călători în timp și te asigur că nu vei regreta!

EN: Ethnographic Museum

I recommend you make time and visit the Ethnographic Museum. What can you see here? National clothing (ii and ițari), hand-sewn rugs, looms, hatches and dowry boxes. You will travel back in time and I assure you that you will not regret it!


RO: Rezervațile Tinovul Mare din Poiana Stampei și Tinovul Mic din Șaru Dornei

Ai putea să te plimbi și prin Rezervația Tinovul Mare din Poiana Stampei sau Tinovul Mic din Șaru Dornei. Despre acestea am scris pe larg aici.

EN: Tinovul Mare Reservation from Poiana Stampei and Tinovul Mic Reservation from Șaru Dornei

You could also walk through the Tinovul Mare Reservation in Poiana Stampei. We wrote about them here.

RO: Faimoasele mănăstiri din Bucovina

Așa cum îți spuneam la început, Bucovina este cunoscută datorită mănăstirilor din această zonă. Și nu sunt puține la număr! Bisericile pictate sunt simbolul Bucovinei și cele mai vizitate atracții din regiune. Datând din secolele al XV-lea și al XVI-lea, acestea sunt o mărturie prețioasă a importanței religiei în epoca medievală.

Opt dintre ele fac parte din patrimoniul mondial UNESCO, listate pentru frumusețea lor uimitoare, frescele unice în stil bizantin care acoperă atât pereții interiori, cât și exteriori. Este vorba despre mănăstirile Voroneţ, Humor, Moldoviţa, Suceviţa, Arbore, Pătrăuţi, „Sfântul Ioan cel nou” din Suceava şi Probota.

EN: The famous monasteries in Bucovina

As I told you in the beginning, Bucovina is known for its monasteries. And the are plenty of them! The painted churches are the symbol of Bukovina and the most visited attractions in the region. Dating back to the 15th and 16th centuries, they are a valuable testimony to the importance of religion in the Middle Ages.

Eight of them are part of the UNESCO world heritage sites, listed for their stunning beauty and unique frescoes in Byzantine style that cover both interior and exterior walls. These are the monasteries Voroneţ, Humor, Moldoviţa, Suceviţa, Arbore, Pătrăuţi, “Saint John the New” from Suceava and Probota.

RO: Mănăstirea Ioan Iacob Corlățeni

De altfel, dacă ajungi pe Transrarău, îți recomand să faci un ocol și să vizitezi și Mănăstirea Ioan Iacob Corlățeni. Se află la poalele munților Rodnei, în vârf de munte. Când am vizitat-o, noi ne-am parcat mașina cam la jumătatea drumului, însă cu un autovehicul 4×4 cred că se poate ajunge foarte ușor. La intrarea în curtea schitului, am fost întâmpinați de un călugăr, cu care am schimbat câteva cuvinte.

Ce ne-a frapat a fost liniștea și frumusețea locului. Merită din plin să-i faceți o vizită.

EN: Ioan Iacob Corlățeni Monastery

If you reach Transrarău, I recommend you take a detour and visit the Ioan Iacob Corlățeni Monastery. It is located at the foot of the Rodna Mountains. When we visited it, we parked our car about halfway on the access road, but with a 4×4 car I think it can be reached very easily. At the entrance to the hermitage courtyard, we were greeted by a monk, with whom we exchanged a few words.

What struck us was the peace and beauty of the place. It is well worth a visit.

RO: Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Dorna Arini

Dacă tot suntem la capitolul spiritualitate, aproape de Vatra Dornei se află Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”. Aici se găsește și o pensiune monahală cu spații de cazare pentru pelerinii care vor să înnopteze. Și se țin tot felul de ateliere: de veșminte preoțești, broderie, pictură de icoane, sculptură.

EN: „Acoperământul Maicii Domnului” Monastery from Dorna Arini

If we are still on the chapter of spirituality, close to Vatra Dornei is the „Acoperământul Maicii Domnului” Monastery. There is also a monastic boarding house with accommodation for pilgrims who want to spend the night here. And all kinds of workshops are held: priestly vestments, embroidery, icon painting, sculpture.

RO: Gara din Suceava

Dacă ajungi prin Suceava, dă o fugă până la gară. Aceasta a fost construită după planurile unui orășel din Elveția. Mai este cunoscută și sub denumirea de gara din Burdujeni. Gara din Suceava are o sală de bal în interior care păstrează elementele originale și peronul acoperit are un design aparte.

EN: Suceava railway station

If you arrive in Suceava, go for a quick visit to the train station. It was built according to the plans of a small town in Switzerland. Also known as the Burdujeni station, the train station in Suceava has a ballroom inside, which keeps the original elements and the covered platform has a special design.

RO: Muzeul Oului din Vama și Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești

Este de la sine înțeles că abilitățile și talentul artizanilor locali sunt o parte fundamentală a patrimoniului cultural al Bucovinei. Una dintre cele mai frumoase tradiții, încondeierea ouălor, a devenit o artă. Poți vizita mai multe muzee cu ouă încondeiate din Bucovina, precum Muzeul Oului din Vama sau Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești. Noi le-am vizitat pe amândouă și vă spunem sincer că merită să le admirați îndeaproape.

EN: Vama Egg Museum and the National Museum of Eggs in Ciocănești

It goes without saying that the skills and talent of local artisans are a fundamental part of Bukovina’s cultural heritage. One of the most beautiful traditions, decorating eggs, has become an artform. You can visit several museums with painted eggs in Bucovina, such as the Egg Museum (Muzeul Oului) în Vama or the National Museum of Decorated Eggs (Muzeul Național al Ouălor Încondeiate) in Ciocănești. We visited both of them and we can honestly tell you that they are worth admiring closely.

RO: Ceramica neagră din Marginea

Dacă ești pasionat de olărit, planifică-ți o scurtă excursie în Marginea, satul în care vei găsi un centru de ceramică neagră. De aici, poți să cumperi multe obiecte decorative, precum vaza de mai jos pe care ne-am cumpărat-o noi.

Bucovina este renumită și pentru tapițerii, deoarece cusutul și țesutul au fost cândva ocupații principale ale localnicilor. Bluze, covoare și ii tradiționale – vei găsi de toate în magazinele de suveniruri.

EN: Black pottery from Marginea

If you are passionate about pottery, plan a short trip to Marginea, the village where you will find a black pottery center. Here you can buy many decorative items, such as the vase below, that we bought.

Bucovina is also famous for upholstery, because sewing and weaving were once major occupations of the locals. Blouses, carpets and traditional blouses (ii) – you will find everything in souvenir shops.

RO: Lacul Iezerul Sadovei

Nu știu voi, dar noi am căutat în ultima vreme zone în care să ne relaxăm în liniște. Faptul că am locuit mulți ani într-un oraș atât de aglomerat și de zgomotos cum este București ne face ca acum să ne dorim să ajungem în zone cu cât mai multă liniște.

Așa se face că după un drum prin pădure, am ajuns la Lacul Iezerul Sadovei. Eram doar noi trei și un grup de rațe care-și căutau de mâncare. A fost locul perfect pentru noi! Aici există câteva locuri special amenajate unde poți să iei masa sau să te ferești de soare.

Dacă tot ajungi aici, plimbă-te cu mașina și prin comuna Sadova. Peisajul te va cuceri!

EN: Lake Iezerul Sadovei

I don’t know about you, but we’ve been looking for areas to relax in peace lately. The fact that we lived for many years in a city as crowded and noisy as Bucharest makes us now want to reach areas with as much peace as possible.

So, after a road trip through the forest, we arrived at Lake Iezerul Sadovei. It was just the three of us and a group of ducks looking for food. It was the perfect place for us! There aren’t many amenities, but there are some specially arranged places where you can dine or avoid the sun.

If you get here, you can also take a drive through Sadova village. The landscape will conquer you!

RO: Mocănița de la Moldovița

Mocănița de la Moldovița e punct de atracție turistică. Este și normal să fie așa – cum altfel să mai circuli cu un tren cu aburi în zilele noastre dacă nu așa? Despre călătoria cu Mocănița am scris acum ceva timp aici.

EN: Mocănița from Moldovița

Mocănița from Moldovița is definitely a tourist attraction. I mean, steam trains are a thing of the past, so it’s only normal to go on a journey as a tourist, right? I wrote about the trip with Mocănița here some time ago.

RO: Crescătoria de cerbi Dârmoxa

La Dârmoxa, la aproximativ 20 de kilometri de Vatra Dornei, se află o crescătorie de cerbi. Ca să ajungi aici, vei conduce pe un drum forestier îngust. Dar peisajul prin pădure compensează lipsa infrastructurii.

Noi am ajuns vara, la ora prânzului, când cerbii se odihneau. I-am admirat însă printre crăpăturile din gard. La intrare, am fost întâmpinați de gazde, cărora le-am plătit 10 lei pentru hrana cerbilor.

Locul este împânzit de căsuțe din lemn, care au și denumiri interesante: Coliba Bunicilor sau Bordeiul lui Ceaușescu.

EN: Dârmoxa deer farm

In Dârmoxa, about 20 kilometers from Vatra Dornei, there is a deer farm. To get here, you will drive on a narrow forest road. But the landscape will make up for the lack of infrastructure.

We arrived in the summer, at noon, when the deer were resting. But we admired them through the cracks in the fence. At the entrance, we were greeted by the hosts, to whom we paid 10 lei for the animal food.

The place is full of wooden houses, which also have interesting names: Grandparents’ Hut or Ceaușescu’s Bordei.

RO: Poiana Izvoarelor din satul Roșu

La Pensiunea Poiana Izvoarelor din Roșu ai ocazia să vezi căprioare, alpace și cerbi. Noi am ajuns aici și vara și iarna și ne-a plăcut foarte mult. Animalele stau într-un țarc destul de încăpător unde se plimbă în voie.

EN: Poiana Izvoarelor from Roșu

At the Poiana Izvoarelor Pension, in the village of Roșu, you have the opportunity to see deer and alpaca. We came here in summer and winter and we really enjoyed it. The animals live in a fairly spacious enclosure where they walk freely.

RO: Cheile Moara Dracului

La marginea municipiului Câmpulung Moldovenesc, pe drumul forestier cunoscut drept Valea Caselor, e o rezervație naturală care merită vizitată oricând ai drum prin Bucovina. Este vorba despre Cheile Moara Dracului. Mai multe despre acestea, am scris aici.

EN: On the outskirts of Câmpulung Moldovenesc, on the forest road known as Valea Caselor, there is a nature reserve that is worth visiting whenever you are on your way through Bucovina – Cheile Moara Dracului.

RO: Acestea sunt recomandările noastre în acest colț de Românie. Cu siguranță mai sunt multe de vizitat în zonă, dar nu am avut timp să le descoperim pe toate! Nu uita să mă urmărești și pe Facebook și Instagram, unde postez destul de des.

EN: These are our recommendations for this corner of Romania. There are definitely many more to visit in the area, but we just haven’t had the time to discover them all! Don’t forget to follow me on Facebook and Instagram too, where I post quite often.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *